TrygghetsGaranti

Varumärke tillhör Sector Alarm Service AB

Ansökningsnummer 200601426
Ansökningsdatum 2006-02-16
Registreringsnummer 382786
Registreringsdatum 2006-08-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2016-08-18
Typ Figurativt

TrygghetsGaranti

Varor & Tjänster

Klass: 9

Elektriska lås; alarmsignalvisslor; akustiska alarm; ljudlarm; alarm; brandlarm; elektriska alarmklockor.

Klass: 37

Reparation av säkerhetslås; installation och reparation av brandalarm; installation och reparation av stöldlarm.

Klass: 38

Kommunikationstjänster utförda av larmcentraler.

Klass: 42

Konsultationstjänster relaterad till datorsäkerhet; rådgivande tjänster relaterad till säkerhet av produkter.

Klass: 45

Öppning av säkerhetslås; konsultationer i säkerhetsfrågor; datoriserade säkerhetstjänster för affärsupprättande; datoriserade säkerhetstjänster för enskilda organisationer; datoriserade säkerhetstjänster för företagsorganisationer; datoriserade säkerhetstjänster för hushållsupprättande; konsultationstjänster relaterad till säkerhet; rådgivningstjänster relaterad till brandsäkerhet; uthyrning av säkerhetsprodukter; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; övervakning av larm på larmcentraler; övervakning av inbrotts och säkerhetslarm; datoriserade bevakningstjänster relaterad till inbrott.