Visa allt om Sector Alarm Service AB
Visa allt om Sector Alarm Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 81 034 27 515 69 108 76 209 64 014 57 083 48 139 30 906 23 000 20 205
Övrig omsättning - - 11 059 - - 20 201 23 665 14 762 6 235 5 576
Rörelseresultat (EBIT) 13 503 4 569 -1 960 7 474 6 734 5 596 4 142 1 180 839 1 938
Resultat efter finansnetto 15 579 6 681 -3 617 5 759 5 415 4 576 3 169 732 300 1 530
Årets resultat -37 -7 7 687 4 124 470 416 315 306 201 564
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 87 200 71 473 57 437 42 447 22 510 11 388 9 236
Omsättningstillgångar 60 316 100 134 41 873 13 885 16 996 14 650 13 992 6 616 4 601 2 499
Tillgångar 60 316 100 134 41 873 101 084 88 469 72 087 56 439 29 126 15 989 11 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 184 39 221 39 228 31 542 33 425 32 955 32 540 15 175 2 894 1 943
Obeskattade reserver 0 0 0 13 500 13 500 8 750 4 750 2 025 1 734 1 734
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 53 563 0 28 144 26 060 24 161 8 322 3 080 6 020 4 448
Kortfristiga skulder 21 133 7 350 2 645 27 899 15 484 6 222 10 829 8 847 5 341 3 610
Skulder och eget kapital 60 316 100 134 41 873 101 084 88 469 72 087 56 439 29 126 15 989 11 735
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 616 1 309 1 671 1 428 1 368 900 1 010
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 50 784 18 378 14 471 14 247 9 663 7 845 7 276 4 695 2 287 2 115
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 085 4 365 4 697 5 350 3 577 2 609 3 025 2 151 1 308 1 160
Utdelning till aktieägare 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 81 034 27 515 80 167 76 209 64 014 77 284 71 804 45 668 29 235 25 781
Nyckeltal
Antal anställda 132 47 47 48 34 37 33 21 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 614 585 1 470 1 588 1 883 1 543 1 459 1 472 1 643 1 684
Personalkostnader per anställd (tkr) 511 488 466 442 428 335 364 405 353 367
Rörelseresultat, EBITDA 13 503 4 569 9 556 18 380 15 302 11 909 8 106 5 087 5 059 4 883
Nettoomsättningförändring 194,51% -60,19% -9,32% 19,05% 12,14% 18,58% 55,76% 34,37% 13,83% -%
Du Pont-modellen 25,87% 6,67% -4,64% 7,41% 7,63% 7,78% 7,35% 4,21% 5,28% 16,52%
Vinstmarginal 19,26% 24,28% -2,81% 9,83% 10,55% 9,82% 8,62% 3,96% 3,67% 9,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 55,77% 60,14% 63,45% 40,31% 48,93% 50,50% 59,54%
Rörelsekapital/omsättning 48,35% 337,21% 56,76% -18,39% 2,36% 14,76% 6,57% -7,22% -3,22% -5,50%
Soliditet 64,96% 39,17% 93,68% 41,05% 49,03% 54,66% 63,86% 57,11% 25,91% 27,20%
Kassalikviditet 285,41% 1 362,37% 1 583,10% 20,36% 48,01% 105,96% 76,54% 45,91% 48,51% 65,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...