Visa allt om BrainHeart Invest AB
Visa allt om BrainHeart Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 437 69 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -47 -25 -28 -42 -327 -37 -27 -19 -23
Resultat efter finansnetto -30 -2 280 885 2 037 -727 -1 606 -494 -1 592 7 910 -3 797
Årets resultat -30 -2 280 885 2 037 -727 -1 606 -494 -1 592 7 910 -3 797
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 436 32 306 35 164 9 135 5 954 7 627 14 252 13 678 32 322 32 272
Omsättningstillgångar 20 20 223 24 893 26 032 25 669 20 660 21 729 9 269 198
Tillgångar 32 456 32 327 35 387 34 028 31 986 33 296 34 912 35 406 41 591 32 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 457 31 487 33 767 32 882 30 845 31 572 33 196 33 690 35 282 29 272
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 959 813 1 590 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 28 30 1 146 1 141 1 724 1 716 1 716 6 310 3 198
Skulder och eget kapital 32 456 32 327 35 387 34 028 31 986 33 296 34 912 35 406 41 591 32 470
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900
Omsättning 437 69 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 165 9 -25 -28 -42 -327 -37 -27 -19 -23
Nettoomsättningförändring 533,33% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -0,09% -7,05% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -6,86% -3 304,35% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -4,58% -11,59% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,92% 97,40% 95,42% 96,63% 96,43% 94,82% 95,08% 95,15% 84,83% 90,15%
Kassalikviditet 50,00% 71,43% 743,33% 2 172,16% 2 281,51% 1 488,92% 1 203,96% 1 266,26% 146,89% 6,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...