Visa allt om BrainHeart Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -47 -25 -28 -42 -327 -37 -27 -19 -23 -26
Resultat efter finansnetto -2 280 885 2 037 -727 -1 606 -494 -1 592 7 910 -3 797 -8 983
Årets resultat -2 280 885 2 037 -727 -1 606 -494 -1 592 7 910 -3 797 -8 983
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 306 35 164 9 135 5 954 7 627 14 252 13 678 32 322 32 272 32 897
Omsättningstillgångar 20 223 24 893 26 032 25 669 20 660 21 729 9 269 198 195
Tillgångar 32 327 35 387 34 028 31 986 33 296 34 912 35 406 41 591 32 470 33 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 487 33 767 32 882 30 845 31 572 33 196 33 690 35 282 29 272 33 069
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 813 1 590 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 30 1 146 1 141 1 724 1 716 1 716 6 310 3 198 23
Skulder och eget kapital 32 327 35 387 34 028 31 986 33 296 34 912 35 406 41 591 32 470 33 092
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900 0
Omsättning 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 9 -25 -28 -42 -327 -37 -27 -19 -23 -26
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -7,05% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -3 304,35% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -11,59% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,40% 95,42% 96,63% 96,43% 94,82% 95,08% 95,15% 84,83% 90,15% 99,93%
Kassalikviditet 71,43% 743,33% 2 172,16% 2 281,51% 1 488,92% 1 203,96% 1 266,26% 146,89% 6,19% 847,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...