Visa allt om de Tulp AB
Visa allt om de Tulp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 74 839 69 706 70 116 69 723 69 673 57 668 81 614 86 392 83 779 82 708
Övrig omsättning - - 109 13 5 1 464 1 787 1 967 1 789 1 225
Rörelseresultat (EBIT) 1 432 155 562 1 208 1 629 1 884 4 499 4 042 5 002 5 412
Resultat efter finansnetto 3 033 1 145 1 993 2 610 2 899 2 498 5 189 5 203 5 946 6 044
Årets resultat 1 763 0 0 34 2 134 1 707 4 861 3 738 4 281 4 330
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 168 232 164 304 444 6 490 6 442 6 517 6 593
Omsättningstillgångar 12 261 9 116 10 366 10 747 10 878 6 899 32 054 30 864 27 763 27 305
Tillgångar 12 376 9 284 10 598 10 911 11 182 7 343 38 544 37 306 34 280 33 898
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 896 1 732 1 732 1 732 1 698 1 827 15 170 12 499 10 831 8 465
Obeskattade reserver 760 0 0 0 0 0 0 1 424 1 436 1 451
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 5 517 5 517 5 517 7 376
Kortfristiga skulder 9 721 7 551 8 865 9 179 9 484 5 515 17 857 17 865 16 496 16 606
Skulder och eget kapital 12 376 9 284 10 598 10 911 11 182 7 343 38 544 37 306 34 280 33 898
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 1 044 877 1 713 1 704 1 555 1 407
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 5 801 6 077 6 183 5 801 4 334 3 870 4 021 4 047 3 994 3 711
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 831 1 918 2 052 1 997 1 756 1 797 2 120 1 974 2 193 1 976
Utdelning till aktieägare 0 1 600 0 0 0 200 2 081 2 190 2 070 1 915
Omsättning 74 839 69 706 70 225 69 736 69 678 59 132 83 401 88 359 85 568 83 933
Nyckeltal
Antal anställda 15 15 15 15 15 15 16 17 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 989 4 647 4 674 4 648 4 645 3 845 5 101 5 082 4 654 5 169
Personalkostnader per anställd (tkr) 516 538 554 525 481 445 503 468 442 443
Rörelseresultat, EBITDA 1 484 219 753 1 348 1 769 1 925 4 624 4 224 5 192 5 613
Nettoomsättningförändring 7,36% -0,58% 0,56% 0,07% 20,82% -29,34% -5,53% 3,12% 1,29% -%
Du Pont-modellen 24,53% 12,42% 18,88% 24,38% 26,70% 38,06% 14,64% 15,13% 18,55% 19,02%
Vinstmarginal 4,06% 1,65% 2,85% 3,82% 4,29% 4,85% 6,91% 6,53% 7,59% 7,79%
Bruttovinstmarginal 15,36% 15,29% 16,45% 16,90% 16,68% 17,44% 17,05% 14,69% 16,36% 16,74%
Rörelsekapital/omsättning 3,39% 2,25% 2,14% 2,25% 2,00% 2,40% 17,40% 15,05% 13,45% 12,94%
Soliditet 20,11% 18,66% 16,34% 15,87% 15,19% 24,88% 39,36% 36,25% 34,61% 28,05%
Kassalikviditet 121,90% 116,09% 113,14% 113,86% 111,23% 119,11% 177,65% 165,69% 160,06% 156,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...