Visa allt om Medical-Nord i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 597 573 345 837 233 66 227 128 357 0
Övrig omsättning 84 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 514 371 209 616 99 -58 147 89 267 -1
Resultat efter finansnetto 463 449 219 621 98 -57 156 89 267 -1
Årets resultat 262 288 112 328 38 -17 123 65 105 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 950 2 950 5 7 10 14 9 0 0 0
Omsättningstillgångar 432 242 820 772 207 160 378 428 357 88
Tillgångar 3 382 3 192 825 779 217 174 386 428 357 88
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 727 565 402 435 147 109 225 166 190 85
Obeskattade reserver 462 346 250 196 33 0 46 76 88 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 016 2 093 5 5 0 1 12 71 0 0
Kortfristiga skulder 177 188 167 143 37 65 104 115 79 3
Skulder och eget kapital 3 382 3 192 825 779 217 174 386 428 357 88
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 125 145 0 40 0 56 0 0 0
Omsättning 681 573 345 837 233 66 227 128 357 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 573 - 837 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 76 - 57 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 514 376 212 619 103 -54 149 89 267 -1
Nettoomsättningförändring 4,19% 66,09% -58,78% 259,23% 253,03% -70,93% 77,34% -64,15% -% -%
Du Pont-modellen 15,20% 14,97% 26,55% 79,59% 46,08% -32,18% 41,45% 20,79% 74,79% -%
Vinstmarginal 86,10% 83,42% 63,48% 74,07% 42,92% -84,85% 70,48% 69,53% 74,79% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 42,71% 9,42% 189,28% 75,15% 72,96% 143,94% 120,70% 244,53% 77,87% -%
Soliditet 32,15% 26,16% 71,06% 74,38% 78,95% 62,64% 66,87% 51,57% 70,97% 96,59%
Kassalikviditet 244,07% 128,72% 491,02% 539,86% 559,46% 246,15% 363,46% 372,17% 451,90% 2 933,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...