Visa allt om Medical-Nord i Sverige AB
Visa allt om Medical-Nord i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 930 597 573 345 837 233 66 227 128 357
Övrig omsättning 145 84 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 891 514 371 209 616 99 -58 147 89 267
Resultat efter finansnetto 849 463 449 219 621 98 -57 156 89 267
Årets resultat 488 262 288 112 328 38 -17 123 65 105
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 950 2 950 2 950 5 7 10 14 9 0 0
Omsättningstillgångar 918 432 242 820 772 207 160 378 428 357
Tillgångar 3 868 3 382 3 192 825 779 217 174 386 428 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 215 727 565 402 435 147 109 225 166 190
Obeskattade reserver 674 462 346 250 196 33 0 46 76 88
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 752 2 016 2 093 5 5 0 1 12 71 0
Kortfristiga skulder 227 177 188 167 143 37 65 104 115 79
Skulder och eget kapital 3 868 3 382 3 192 825 779 217 174 386 428 357
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 100 125 145 0 40 0 56 0 0
Omsättning 1 075 681 573 345 837 233 66 227 128 357
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 573 - 837 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 76 - 57 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 891 514 376 212 619 103 -54 149 89 267
Nettoomsättningförändring 55,78% 4,19% 66,09% -58,78% 259,23% 253,03% -70,93% 77,34% -64,15% -%
Du Pont-modellen 23,04% 15,20% 14,97% 26,55% 79,59% 46,08% -32,18% 41,45% 20,79% 74,79%
Vinstmarginal 95,81% 86,10% 83,42% 63,48% 74,07% 42,92% -84,85% 70,48% 69,53% 74,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 74,30% 42,71% 9,42% 189,28% 75,15% 72,96% 143,94% 120,70% 244,53% 77,87%
Soliditet 45,00% 32,15% 26,16% 71,06% 74,38% 78,95% 62,64% 66,87% 51,57% 70,97%
Kassalikviditet 404,41% 244,07% 128,72% 491,02% 539,86% 559,46% 246,15% 363,46% 372,17% 451,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...