Visa allt om Joelle Patent AB
Visa allt om Joelle Patent AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 1 1 0 3 1 3 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 070 -2 341 -989 -893 -608 -680 -796 -1 125 -1 489 -1 008
Resultat efter finansnetto 1 488 283 867 1 023 991 860 961 819 431 1 068
Årets resultat 1 421 514 476 555 540 677 649 555 467 754
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 479 5 866 5 997 5 789 5 216 4 576 4 377 3 599 3 126 3 480
Omsättningstillgångar 454 590 610 524 180 301 219 414 615 147
Tillgångar 6 933 6 456 6 607 6 313 5 397 4 877 4 596 4 013 3 741 3 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 209 2 788 2 274 1 798 2 543 2 018 1 348 1 211 682 1 015
Obeskattade reserver 1 211 1 314 1 592 1 388 1 135 886 956 885 862 1 098
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 353 2 100 2 603 2 811 1 660 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 159 255 137 316 58 1 973 2 292 1 917 2 197 1 514
Skulder och eget kapital 6 933 6 456 6 607 6 313 5 397 4 877 4 596 4 013 3 741 3 627
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 1 633 - - 342 286 445 589 901 593
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 709 0 628 542 0 81 24 133 127 42
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 245 559 247 216 145 156 188 274 368 291
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 1 300 0 0 500 0 800
Omsättning 0 0 1 1 0 3 1 3 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 1 - 3 1 3 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 2 219 902 787 527 556 685 1 020 1 416 944
Rörelseresultat, EBITDA -1 061 -2 333 -981 -886 -607 -669 -777 -1 099 -1 472 -996
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 0,00% -% -100,00% 200,00% -66,67% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 13,24% 16,33% -% 20,96% 20,89% 20,73% -% -%
Vinstmarginal -% -% 87 500,00% 103 100,00% -% 34 066,67% 96 000,00% 27 733,33% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 47 300,00% 20 800,00% -% -55 733,33% -207 300,00% -50 100,00% -% -%
Soliditet 59,91% 59,06% 53,21% 44,68% 62,62% 54,77% 44,66% 46,06% 34,82% 49,78%
Kassalikviditet 285,53% 231,37% 445,26% 165,82% 310,34% 15,26% 9,55% 21,60% 27,99% 9,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...