Visa allt om Nicoletti's i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Nicoletti's i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -7
Resultat efter finansnetto 0 12 7 0 0 2 9 -8 -7 -8
Årets resultat 0 12 7 0 0 2 9 -8 -7 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 179 179 167 160 160 160 157 149 322 162
Omsättningstillgångar 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9
Tillgångar 183 183 171 164 164 164 162 153 331 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 112 100 93 93 93 91 83 91 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 70 70 70 70 70 70 70 241 73
Skulder och eget kapital 183 183 171 164 164 164 162 153 331 170
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 61,20% 61,20% 58,48% 56,71% 56,71% 56,71% 56,17% 54,25% 27,49% 57,65%
Kassalikviditet 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 3,73% 12,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...