Visa allt om Digital Studion P.S. Aktiebolag
Visa allt om Digital Studion P.S. Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 549 1 059 795 2 756 962 719 756 1 129 854
Övrig omsättning - 5 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 -4 307 -17 894 160 54 49 189 -58
Resultat efter finansnetto -108 8 620 860 631 794 62 -44 42 174 -59
Årets resultat -90 8 632 748 691 439 55 -44 36 174 -59
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 876 0 2 297 1 883 1 883 1 883 1 886 39 91 94
Omsättningstillgångar 225 10 438 486 216 301 587 297 295 553 281
Tillgångar 9 101 10 438 2 783 2 099 2 184 2 471 2 183 334 645 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 898 10 188 1 757 1 158 567 148 92 206 262 87
Obeskattade reserver 175 193 205 138 198 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 500 1 000 1 850 1 850 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 57 822 303 419 473 240 127 384 288
Skulder och eget kapital 9 101 10 438 2 783 2 099 2 184 2 471 2 183 334 645 376
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 426 480 360 360 360 511 486
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 389 514 120 90 60 60 60 60 58
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 130 176 186 195 149 150 155 192 170
Utdelning till aktieägare 200 1 200 200 150 100 20 0 70 91 0
Omsättning 0 554 1 059 795 2 756 962 719 756 1 129 854
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 549 1 059 398 2 756 481 360 378 565 427
Personalkostnader per anställd (tkr) - 519 690 368 764 285 285 288 382 357
Rörelseresultat, EBITDA -51 -4 307 -17 894 163 57 52 192 -55
Nettoomsättningförändring -100,00% -48,16% 33,21% -71,15% 186,49% 33,80% -4,89% -33,04% 32,20% -%
Du Pont-modellen -% 82,67% 32,30% 32,49% 41,12% 6,52% 2,47% 15,27% 29,30% -15,43%
Vinstmarginal -% 1 571,77% 84,89% 85,79% 32,58% 16,74% 7,51% 6,75% 16,74% -6,79%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,06%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 890,89% -31,73% -10,94% -4,28% 11,85% 7,93% 22,22% 14,97% -0,82%
Soliditet 99,27% 99,05% 68,88% 60,01% 32,64% 5,99% 4,21% 61,68% 40,62% 23,14%
Kassalikviditet 803,57% 18 312,28% 59,12% 71,29% 71,84% 124,10% 123,75% 232,28% 144,01% 97,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...