Visa allt om Communicatering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 4 336 3 794 3 867 3 286 2 825 1 917 1 707 1 467 818 1 256
Övrig omsättning - - - - - - - - - 34
Rörelseresultat (EBIT) 213 12 229 315 416 -22 38 44 -186 -88
Resultat efter finansnetto 203 1 216 308 406 -44 13 27 -198 -97
Årets resultat 60 -27 71 190 204 -44 13 27 -198 -97
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 416 273 191 223 113 47 41 58 48 54
Omsättningstillgångar 721 831 650 710 474 515 254 134 121 200
Tillgångar 1 137 1 104 841 932 587 561 295 192 169 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 156 182 307 117 -87 -43 -56 -83 115
Obeskattade reserver 280 195 195 119 107 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 22 61 0
Kortfristiga skulder 642 754 464 507 364 649 338 226 191 139
Skulder och eget kapital 1 137 1 104 841 932 587 561 295 192 169 254
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - - 410 370 366 238 104 144 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 336 1 255 1 299 424 368 305 268 249 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 490 406 419 321 282 225 177 121 51 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 336 3 794 3 867 3 286 2 825 1 917 1 707 1 467 818 1 290
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 445 1 265 1 289 1 643 1 413 959 854 734 818 1 256
Personalkostnader per anställd (tkr) 627 568 578 595 515 463 348 247 206 278
Rörelseresultat, EBITDA 243 40 260 342 438 -8 55 56 -148 -40
Nettoomsättningförändring 14,29% -1,89% 17,68% 16,32% 47,37% 12,30% 16,36% 79,34% -34,87% -%
Du Pont-modellen 18,73% 1,36% 27,23% 33,91% 71,04% -3,92% 12,88% 22,92% -110,06% -34,65%
Vinstmarginal 4,91% 0,40% 5,92% 9,62% 14,76% -1,15% 2,23% 3,00% -22,74% -7,01%
Bruttovinstmarginal 74,05% 77,44% 78,02% 75,59% 76,74% 87,90% 76,04% 80,71% 55,62% 56,69%
Rörelsekapital/omsättning 1,82% 2,03% 4,81% 6,18% 3,89% -6,99% -4,92% -6,27% -8,56% 4,86%
Soliditet 38,12% 27,91% 38,73% 42,35% 33,37% -15,51% -14,58% -29,17% -49,11% 45,28%
Kassalikviditet 112,31% 110,21% 140,09% 140,04% 130,22% 79,35% 75,15% 59,29% 63,35% 143,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...