Visa allt om Communicatering AB
Visa allt om Communicatering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 874 4 336 3 794 3 867 3 286 2 825 1 917 1 707 1 467 818
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -146 213 12 229 315 416 -22 38 44 -186
Resultat efter finansnetto -162 203 1 216 308 406 -44 13 27 -198
Årets resultat 6 60 -27 71 190 204 -44 13 27 -198
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 357 416 273 191 223 113 47 41 58 48
Omsättningstillgångar 410 721 831 650 710 474 515 254 134 121
Tillgångar 767 1 137 1 104 841 932 587 561 295 192 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 215 156 182 307 117 -87 -43 -56 -83
Obeskattade reserver 78 280 195 195 119 107 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 22 61
Kortfristiga skulder 468 642 754 464 507 364 649 338 226 191
Skulder och eget kapital 767 1 137 1 104 841 932 587 561 295 192 169
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 410 370 366 238 104 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 543 1 336 1 255 1 299 424 368 305 268 249 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 204 490 406 419 321 282 225 177 121 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0
Omsättning 1 874 4 336 3 794 3 867 3 286 2 825 1 917 1 707 1 467 818
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 937 1 445 1 265 1 289 1 643 1 413 959 854 734 818
Personalkostnader per anställd (tkr) 388 627 568 578 595 515 463 348 247 206
Rörelseresultat, EBITDA -87 243 40 260 342 438 -8 55 56 -148
Nettoomsättningförändring -56,78% 14,29% -1,89% 17,68% 16,32% 47,37% 12,30% 16,36% 79,34% -%
Du Pont-modellen -18,90% 18,73% 1,36% 27,23% 33,91% 71,04% -3,92% 12,88% 22,92% -110,06%
Vinstmarginal -7,74% 4,91% 0,40% 5,92% 9,62% 14,76% -1,15% 2,23% 3,00% -22,74%
Bruttovinstmarginal 76,95% 74,05% 77,44% 78,02% 75,59% 76,74% 87,90% 76,04% 80,71% 55,62%
Rörelsekapital/omsättning -3,09% 1,82% 2,03% 4,81% 6,18% 3,89% -6,99% -4,92% -6,27% -8,56%
Soliditet 36,75% 38,12% 27,91% 38,73% 42,35% 33,37% -15,51% -14,58% -29,17% -49,11%
Kassalikviditet 87,61% 112,31% 110,21% 140,09% 140,04% 130,22% 79,35% 75,15% 59,29% 63,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...