Visa allt om Backa Industriservice AB
Visa allt om Backa Industriservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 921 1 935 455 663 1 604 1 230 1 838 370 896 1 063
Övrig omsättning - - 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 84 790 -125 15 277 113 182 -263 20 80
Resultat efter finansnetto 84 789 -126 15 277 117 171 -300 -9 33
Årets resultat 48 498 -118 58 183 117 171 -300 -9 33
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 24 51 38 54 91 143 58
Omsättningstillgångar 987 1 149 380 539 555 257 485 201 272 658
Tillgångar 987 1 149 386 563 605 295 539 292 415 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 351 723 225 343 285 102 -135 -306 -6 3
Obeskattade reserver 185 163 -20 -12 53 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 0 0 0 0 65 418 507 261 530
Kortfristiga skulder 151 262 181 232 268 127 256 91 160 183
Skulder och eget kapital 987 1 149 386 563 605 295 539 292 415 716
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 71 - 82 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 61 110 132 159 0 15 353 21 65 98
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 11 13 16 22 14 89 7 20 43
Utdelning till aktieägare 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 921 1 935 458 663 1 604 1 230 1 838 370 896 1 063
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 921 1 935 455 - 1 604 1 230 1 838 370 896 1 063
Personalkostnader per anställd (tkr) 109 261 157 - 191 100 537 29 116 218
Rörelseresultat, EBITDA 87 795 -106 42 299 129 212 -221 80 177
Nettoomsättningförändring -52,40% 325,27% -31,37% -58,67% 30,41% -33,08% 396,76% -58,71% -15,71% -%
Du Pont-modellen 8,51% 68,76% -32,38% 2,66% 45,79% 39,66% 33,77% -90,07% 4,82% 11,17%
Vinstmarginal 9,12% 40,83% -27,47% 2,26% 17,27% 9,51% 9,90% -71,08% 2,23% 7,53%
Bruttovinstmarginal 68,30% 77,36% 78,90% 76,92% 56,48% 63,41% 49,02% 35,95% 55,13% 65,10%
Rörelsekapital/omsättning 90,77% 45,84% 43,74% 46,30% 17,89% 10,57% 12,46% 29,73% 12,50% 44,68%
Soliditet 50,18% 73,99% 54,25% 59,35% 53,56% 34,58% -25,05% -104,79% -1,45% 0,42%
Kassalikviditet 653,64% 438,55% 209,94% 232,33% 207,09% 202,36% 189,45% 107,69% 63,12% 286,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...