Visa allt om Orangelund Ekonomi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 319 245 378 330 279 245 225 241 207 206
Övrig omsättning 809 887 898 916 536 701 773 862 730 781
Rörelseresultat (EBIT) 61 136 182 285 -84 47 132 294 175 258
Resultat efter finansnetto 26 90 118 198 -173 -13 120 297 176 253
Årets resultat 0 36 54 94 1 1 58 150 141 137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 401 2 401 2 627 2 718 2 401 2 406 9 11 14 23
Omsättningstillgångar 204 207 458 518 271 665 960 921 862 811
Tillgångar 2 605 2 608 3 086 3 236 2 672 3 071 969 932 876 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 479 479 444 390 296 295 344 396 386 310
Obeskattade reserver 150 138 106 67 9 193 218 183 102 128
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 302 386 825 1 388 1 428 2 040 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 673 1 604 1 711 1 391 939 543 406 352 386 395
Skulder och eget kapital 2 605 2 608 3 086 3 236 2 672 3 071 969 932 876 834
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 399 393 369 332 329 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 611 585 591 596 106 103 142 150 120 131
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 257 246 263 259 232 229 230 220 196 181
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 110 140 65
Omsättning 1 128 1 132 1 276 1 246 815 946 998 1 103 937 987
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 160 123 189 165 140 123 113 121 104 103
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 389 448 444 399 386 387 367 341 328
Rörelseresultat, EBITDA 61 136 182 285 -84 49 134 296 182 269
Nettoomsättningförändring 30,20% -35,19% 14,55% 18,28% 13,88% 8,89% -6,64% 16,43% 0,49% -%
Du Pont-modellen 2,38% 5,67% 6,74% 9,55% -3,07% 1,56% 13,83% 33,69% 21,46% 31,53%
Vinstmarginal 19,44% 60,41% 55,03% 93,64% -29,39% 19,59% 59,56% 130,29% 90,82% 127,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,64% 100,00% 100,00% 100,00% 99,03% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -460,50% -570,20% -331,48% -264,55% -239,43% 49,80% 246,22% 236,10% 229,95% 201,94%
Soliditet 22,88% 22,49% 17,07% 13,58% 11,33% 14,24% 52,08% 56,63% 52,45% 48,22%
Kassalikviditet 12,19% 12,91% 26,77% 37,24% 28,86% 122,28% 236,21% 261,36% 223,06% 205,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...