Visa allt om Strandbergs Åkeri i Ö-vik AB
Visa allt om Strandbergs Åkeri i Ö-vik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 966 2 610 3 143 2 861 3 229 7 303 7 351 8 148 8 057 7 544
Övrig omsättning 191 90 54 79 - 71 79 57 - -
Rörelseresultat (EBIT) 730 344 641 205 478 763 448 486 693 809
Resultat efter finansnetto 834 408 620 206 489 674 371 503 609 705
Årets resultat 300 427 502 239 533 446 422 464 681 628
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 312 3 760 2 855 2 551 2 911 5 614 4 690 4 308 4 518 4 685
Omsättningstillgångar 5 459 4 285 1 912 1 066 2 704 2 412 3 123 3 394 2 880 2 271
Tillgångar 10 771 8 045 4 767 3 617 5 615 8 026 7 812 7 702 7 398 6 956
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 738 5 438 2 249 1 747 3 611 3 208 2 892 2 591 2 227 1 645
Obeskattade reserver 1 481 1 037 1 052 1 083 1 224 1 471 1 427 1 647 1 817 2 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 235 1 235 498 478 466 2 559 2 512 2 453 2 287 2 082
Kortfristiga skulder 2 318 336 968 311 314 787 982 1 012 1 067 1 051
Skulder och eget kapital 10 771 8 045 4 767 3 617 5 615 8 026 7 812 7 702 7 398 6 956
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 1 049 1 000 983 960 933
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 580 446 481 565 565 737 902 890 1 048 887
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 199 123 142 152 177 882 929 904 953 826
Utdelning till aktieägare 155 0 0 0 0 130 130 120 100 100
Omsättning 3 157 2 700 3 197 2 940 3 229 7 374 7 430 8 205 8 057 7 544
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 6 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 966 1 305 1 572 1 431 1 615 1 217 1 470 1 358 1 343 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) 789 300 312 384 356 453 580 467 501 448
Rörelseresultat, EBITDA 1 093 706 960 568 840 1 512 1 132 1 110 1 326 1 421
Nettoomsättningförändring 13,64% -16,96% 9,86% -11,40% -55,79% -0,65% -9,78% 1,13% 6,80% -%
Du Pont-modellen 7,74% 6,48% 13,87% 6,30% 8,99% 9,63% 6,04% 7,95% 10,23% 12,08%
Vinstmarginal 28,12% 19,96% 21,03% 7,97% 15,64% 10,58% 6,42% 7,51% 9,40% 11,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 105,90% 151,30% 30,03% 26,39% 74,02% 22,25% 29,13% 29,23% 22,50% 16,17%
Soliditet 64,00% 77,65% 64,39% 70,37% 80,38% 53,48% 50,48% 49,04% 47,79% 46,18%
Kassalikviditet 235,50% 1 275,30% 197,52% 342,77% 861,15% 306,48% 318,02% 335,38% 269,92% 216,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...