Visa allt om M-son's Bygg AB
Visa allt om M-son's Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 6 784 6 009 5 009 4 633 4 779 3 495 3 462 3 032 3 307 5 226
Övrig omsättning 37 - 34 - - - - - 16 91
Rörelseresultat (EBIT) 92 450 371 454 -84 367 128 -330 62 408
Resultat efter finansnetto 3 321 290 358 -124 325 80 -357 49 394
Årets resultat -8 246 211 259 -136 238 57 -64 26 179
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 8 16 29 29 70
Omsättningstillgångar 2 217 3 177 2 245 2 198 1 743 1 151 647 1 441 1 302 1 349
Tillgångar 2 217 3 177 2 245 2 198 1 747 1 158 663 1 470 1 331 1 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 531 789 542 481 222 485 247 525 589 563
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 293 322
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 219 481 694 464 252 0 330 0 0
Kortfristiga skulder 1 186 2 170 1 222 1 023 1 062 422 417 616 450 534
Skulder och eget kapital 2 217 3 177 2 245 2 198 1 747 1 158 663 1 470 1 331 1 419
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 634 445 588 495 632
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 759 1 351 973 1 121 1 277 312 278 234 278 934
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 552 478 244 310 351 235 265 324 239 492
Utdelning till aktieägare 250 0 0 150 0 127 0 0 335 0
Omsättning 6 821 6 009 5 043 4 633 4 779 3 495 3 462 3 032 3 323 5 317
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 5 3 3 4 3 2 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 357 1 502 1 002 1 544 1 593 874 1 154 1 516 1 102 1 045
Personalkostnader per anställd (tkr) 467 432 248 484 549 299 332 582 361 424
Rörelseresultat, EBITDA 92 450 371 458 -80 376 141 -311 79 433
Nettoomsättningförändring 12,90% 19,96% 8,12% -3,06% 36,74% 0,95% 14,18% -8,32% -36,72% -%
Du Pont-modellen 4,15% 14,16% 16,57% 20,66% -4,81% 31,69% 19,61% -22,38% 4,81% 28,82%
Vinstmarginal 1,36% 7,49% 7,43% 9,80% -1,76% 10,50% 3,76% -10,85% 1,94% 7,83%
Bruttovinstmarginal 43,90% 46,30% 100,00% 100,00% 47,42% 51,59% 44,89% 43,90% 49,32% 62,67%
Rörelsekapital/omsättning 15,20% 16,76% 20,42% 25,36% 14,25% 20,86% 6,64% 27,21% 25,76% 15,60%
Soliditet 23,95% 24,83% 24,14% 21,88% 12,71% 41,88% 37,25% 35,71% 60,10% 56,01%
Kassalikviditet 186,93% 146,41% 183,72% 214,86% 164,12% 272,75% 155,16% 233,93% 289,33% 252,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...