Visa allt om ALEMARO AB
Visa allt om ALEMARO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 136 17 0 0 284 75 0 5 17 5
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 81 2 -36 -44 21 56 -2 -41 -31 -109
Resultat efter finansnetto 80 2 -36 -59 21 -124 0 -41 -31 17
Årets resultat 71 2 -36 -56 15 -124 0 -41 -31 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 15 15 196 103 109 116
Omsättningstillgångar 98 32 17 45 46 109 16 23 63 84
Tillgångar 98 32 17 45 61 124 212 126 172 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 -49 -51 -14 -9 -24 101 100 144 175
Obeskattade reserver 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 80 67 60 67 148 111 25 28 24
Skulder och eget kapital 98 32 17 45 61 124 212 126 172 199
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Omsättning 136 17 0 0 284 75 0 5 17 5
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 5 17 5
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 9 5 2
Rörelseresultat, EBITDA 81 2 -36 -44 21 56 0 -35 -25 -103
Nettoomsättningförändring 700,00% -% -% -100,00% 278,67% -% -100,00% -70,59% 240,00% -%
Du Pont-modellen 82,65% 6,25% -% -% 34,43% 45,16% -% -32,54% -18,02% 8,54%
Vinstmarginal 59,56% 11,76% -% -% 7,39% 74,67% -% -820,00% -182,35% 340,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,59% -282,35% -% -% -7,39% -52,00% -% -40,00% 205,88% 1 200,00%
Soliditet 27,45% -153,12% -300,00% -31,11% -11,13% -19,35% 47,64% 79,37% 83,72% 87,94%
Kassalikviditet 140,00% 40,00% 25,37% 75,00% 68,66% 73,65% 14,41% 92,00% 225,00% 350,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...