Visa allt om Lars Rosenblad AB
Visa allt om Lars Rosenblad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 493 10 733 1 680 1 360 861 777 280 0 0 0
Övrig omsättning - - - 341 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 565 8 959 619 531 -268 337 93 -53 -15 -12
Resultat efter finansnetto 3 477 9 212 11 053 493 3 425 2 746 12 0 1 638
Årets resultat 2 084 4 910 10 829 273 3 412 2 681 9 0 1 638
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 024 15 595 11 769 12 462 10 403 9 303 9 381 6 987 2 400 2 400
Omsättningstillgångar 7 877 15 831 13 099 660 428 660 357 2 082 5 485
Tillgångar 29 901 31 426 24 868 13 123 10 831 9 963 9 738 9 069 2 405 2 885
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 203 21 744 19 333 8 504 8 231 4 819 2 138 2 129 2 129 2 628
Obeskattade reserver 3 904 3 175 258 123 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 566 1 638 1 710 2 386 163 246
Kortfristiga skulder 2 794 6 508 5 277 4 495 1 033 3 506 5 891 4 554 113 10
Skulder och eget kapital 29 901 31 426 24 868 13 123 10 831 9 963 9 738 9 069 2 405 2 885
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 603 478 86 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 494 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 155 189 150 49 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 500
Omsättning 4 493 10 733 1 680 1 701 861 777 280 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 680 1 360 861 777 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 660 800 680 134 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 135 9 724 892 882 70 594 176 -53 -15 -12
Nettoomsättningförändring -58,14% 538,87% 23,53% 57,96% 10,81% 177,50% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 12,72% 29,32% 44,78% 4,15% 32,67% 28,49% 0,96% -% -% -%
Vinstmarginal 84,64% 85,86% 662,80% 40,00% 410,92% 365,25% 33,21% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 94,15% 94,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 113,13% 86,86% 465,60% -281,99% -70,27% -366,28% -1 976,43% -% -% -%
Soliditet 87,78% 77,07% 78,55% 65,49% 75,99% 48,37% 21,96% 23,48% 88,52% 91,09%
Kassalikviditet 281,93% 243,25% 248,23% 14,68% 41,43% 18,82% 6,06% 45,72% 4,42% 4 850,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...