Visa allt om Royal White European I.N.C. AB
Visa allt om Royal White European I.N.C. AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 554 620 805 998 1 440 1 591 726 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 282 264 158 - - 7
Rörelseresultat (EBIT) -214 -121 -96 17 37 -364 -300 -172 -185 -232
Resultat efter finansnetto -214 -137 -121 -12 -16 -408 -352 -218 -202 -104
Årets resultat -214 -137 -121 -12 -16 -408 -352 -218 -202 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 184 1 269 1 353 1 447 1 540 1 634 1 727 33 105 208
Omsättningstillgångar 38 55 56 48 56 56 187 1 447 790 560
Tillgångar 1 222 1 323 1 409 1 495 1 596 1 690 1 914 1 480 895 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 50 50 50 50 50 100 100 100 132
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 571 571 1 024 976 1 020 835 872 1 115 735 364
Kortfristiga skulder 601 702 335 468 526 806 942 265 60 272
Skulder och eget kapital 1 222 1 323 1 409 1 495 1 596 1 690 1 914 1 480 895 768
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 3 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 1 4 1 0 275 563 207 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 1 0 1 104 194 76 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 554 620 805 998 1 722 1 855 884 0 0 7
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 554 620 - - 720 796 726 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 6 - - 195 383 284 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -129 -36 -2 111 131 -270 -258 -100 -82 -129
Nettoomsättningförändring -10,65% -22,98% -19,34% -30,69% -9,49% 119,15% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -17,51% -9,15% -6,81% 1,14% 2,32% -21,54% -15,67% -% -% -%
Vinstmarginal -38,63% -19,52% -11,93% 1,70% 2,57% -22,88% -41,32% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 55,78% 55,65% 53,66% 57,82% 59,58% 61,53% 37,19% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -101,62% -104,35% -34,66% -42,08% -32,64% -47,14% -103,99% -% -% -%
Soliditet 4,09% 3,78% 3,55% 3,34% 3,13% 2,96% 5,22% 6,76% 11,17% 17,19%
Kassalikviditet 2,16% 4,27% 9,25% 4,91% 5,89% 3,85% 17,20% 546,04% 1 316,67% 6,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...