Visa allt om Stefan Amlöv Förvaltning AB
Visa allt om Stefan Amlöv Förvaltning AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04
Nettoomsättning 59 674 58 150 55 742 52 014 82 118 85 568 65 214 75 133 44 420 41 935
Övrig omsättning 3 842 20 331 222 36 128 139 37 145 222
Rörelseresultat (EBIT) 6 764 12 393 2 771 2 537 2 983 3 750 5 766 9 264 8 461 11 338
Resultat efter finansnetto 3 923 6 402 -2 207 749 -3 996 -6 261 -1 015 4 444 3 227 4 672
Årets resultat 3 227 6 059 -1 944 709 -3 299 -4 698 -967 3 346 2 050 3 337
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 186 880 189 707 192 246 176 261 169 641 175 166 180 655 185 518 179 728 182 686
Omsättningstillgångar 6 719 5 305 6 417 6 587 7 471 24 421 25 881 25 532 13 424 3 591
Tillgångar 193 599 195 012 198 663 182 848 177 113 199 587 206 537 211 050 193 153 186 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 026 20 774 16 616 19 616 18 908 27 292 33 099 34 172 30 878 20 590
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 56 71 130 0 0
Avsättningar (tkr) 8 250 8 239 9 600 6 292 6 382 7 093 8 641 8 967 8 667 8 561
Långfristiga skulder 148 923 152 238 154 194 143 794 138 794 135 982 136 464 143 998 134 827 132 160
Kortfristiga skulder 21 401 13 761 18 253 13 146 13 028 29 164 28 261 23 782 18 781 24 967
Skulder och eget kapital 193 599 195 012 198 663 182 848 177 113 199 587 206 537 211 050 193 153 186 277
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-04
2006-04
2005-04
2004-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 1 037 1 868 1 950 1 927 1 515 600 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 5 802 5 713 6 038 5 339 7 319 7 275 5 915 6 449 3 296 3 244
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 2 443 2 491 2 491 2 286 3 789 3 622 3 147 3 173 1 570 1 456
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 63 516 58 170 56 073 52 236 82 154 85 696 65 353 75 170 44 565 42 157
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 13 13 19 21 23 30 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 590 4 473 4 288 4 001 4 322 4 075 2 835 2 504 2 338 2 330
Personalkostnader per anställd (tkr) 634 - 656 666 683 612 478 371 288 289
Rörelseresultat, EBITDA 11 932 12 520 8 610 8 593 10 483 11 177 11 285 14 489 13 055 15 660
Nettoomsättningförändring 2,62% 4,32% 7,17% -36,66% -4,03% 31,21% -13,20% 69,14% 5,93% -%
Du Pont-modellen 4,25% 5,86% 1,43% 1,67% 1,29% 1,95% 2,35% 4,47% 4,30% 6,25%
Vinstmarginal 13,78% 19,64% 5,09% 5,85% 2,79% 4,55% 7,43% 12,56% 18,68% 27,75%
Bruttovinstmarginal 24,19% 100,00% 25,51% 24,98% 29,86% 30,04% 37,61% 37,97% 39,03% 47,18%
Rörelsekapital/omsättning -24,60% -14,54% -21,23% -12,61% -6,77% -5,54% -3,65% 2,33% -12,06% -50,97%
Soliditet 7,76% 10,65% 8,36% 10,73% 10,68% 13,67% 16,03% 16,19% 15,99% 11,05%
Kassalikviditet 31,40% 38,55% 35,16% 50,11% 30,12% 64,04% 68,31% 88,51% 71,48% 14,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 96 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 -223 -235 -227 -207 -320 -215 -263 -70 -59
Resultat efter finansnetto 3 955 -237 -235 -1 266 3 340 45 1 027 -265 -70 -58
Årets resultat 3 955 7 603 2 237 3 326 3 340 256 881 -181 -70 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 090 11 190 11 317 11 444 11 592 11 719 11 906 14 360 14 360 14 360
Omsättningstillgångar 20 361 23 963 15 585 20 868 16 119 13 707 7 462 16 329 17 168 14 843
Tillgångar 31 451 35 153 26 902 32 313 27 710 25 426 19 368 30 689 31 528 29 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 865 17 932 13 339 20 078 18 653 16 370 15 156 19 964 21 038 21 213
Obeskattade reserver 5 700 5 700 2 700 1 800 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 886 11 520 10 863 10 435 9 057 9 057 4 213 10 726 10 490 7 990
Skulder och eget kapital 31 451 35 153 26 902 32 313 27 710 25 426 19 368 30 689 31 528 29 203
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-08 2007-04 2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 7 022 7 022 3 010 8 976 1 901 1 056 0 5 280 105 106
Omsättning 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -44 -223 -108 -100 17 -193 -215 -263 -70 -59
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 61,40% 63,66% 57,41% 66,24% 67,32% 64,38% 78,25% 65,05% 66,73% 72,64%
Kassalikviditet 187,04% 208,01% 143,47% 199,98% 177,97% 151,34% 177,12% 152,24% 163,66% 185,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...