allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Stefan Amlöv Förvaltning AB

ORG.NR: 556600-4254
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 200912 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt. Bokslutet 200808 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -44 -223 -235  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 3 955 -237 -235  
  Årets resultat (TKR) 3 955 7 603 2 237  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 11 090 11 190 11 317  
  Omsättningstillgångar (TKR) 20 361 23 963 15 585  
  Tillgångar (TKR) 31 451 35 153 26 902  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 14 865 17 932 13 339  
  Obeskattade reserver (TKR) 5 700 5 700 2 700  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 10 886 11 520 10 863  
  Skulder och eget kapital (TKR) 31 451 35 153 26 902  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                     0  
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                     0  
  Sociala kostnader 0 0 0  
  Utdelning till aktieägare 7 022 7 022 3 010  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 61,40 % 63,66 % 57,41 %  
  Kassalikviditet 187,04 % 208,01 % 143,47 %  
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 200912 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt. Bokslutet 200808 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2013-122012-122011-12 
  Nettoomsättning (TKR) 59 674 58 150 55 742  
  Övrig omsättning (TKR)                                
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 6 764 12 393 2 771  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 3 923 6 402 -2 207  
  Årets resultat (TKR) 3 227 6 059 -1 944  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2013-122012-122011-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 186 880 189 707 192 246  
  Omsättningstillgångar (TKR) 6 719 5 305 6 417  
  Tillgångar (TKR) 193 599 195 012 198 663  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 15 026 20 774 16 616  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 8 250 8 239 9 600  
  Långfristiga skulder (TKR) 148 923 152 238 154 194  
  Kortfristiga skulder (TKR) 21 401 13 761 18 253  
  Skulder och eget kapital (TKR) 193 599 195 012 198 663  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2013-122012-122011-12 
  Löner till styrelse & VD           0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 5 802 5 713 6 038  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0                      
  Sociala kostnader 2 443 2 491 2 491  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2013-122012-122011-12 
  Antal anställda 13 13 13  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 4 590 4 473 4 288  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 634           656  
  Nettoomsättningförändring 2,62 % 4,32 % 7,17 %  
  Vinstmarginal 13,78 % 19,64 % 5,09 %  
  Bruttovinstmarginal 24,19 % 100,00 % 25,51 %  
  Soliditet 7,76 % 10,65 % 8,36 %  
  Kassalikviditet 31,40 % 38,55 % 35,16 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X