Visa allt om Softarc AB
Visa allt om Softarc AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 170 13 604 14 425 15 027 16 500 14 838 11 508 10 948 10 369 9 327
Övrig omsättning 106 105 177 24 51 147 119 84 98 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 950 1 098 2 094 1 827 3 634 3 364 2 847 2 826 1 858 690
Resultat efter finansnetto 1 951 1 021 2 124 1 859 3 667 3 367 2 857 2 897 1 899 705
Årets resultat 1 126 1 507 1 212 980 1 982 2 465 2 077 2 068 1 359 494
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 609 614 1 018 1 002 6 12 18 21
Omsättningstillgångar 4 930 5 569 6 659 7 356 7 336 5 614 6 114 5 776 4 073 4 516
Tillgångar 4 930 5 574 7 268 7 969 8 354 6 616 6 121 5 788 4 090 4 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 259 1 633 2 125 3 314 4 134 3 952 3 407 2 799 1 781 923
Obeskattade reserver 1 537 1 040 1 982 1 433 942 0 0 3 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 135 2 901 3 161 3 223 3 278 2 664 2 714 2 985 2 309 3 614
Skulder och eget kapital 4 930 5 574 7 268 7 969 8 354 6 616 6 121 5 788 4 090 4 537
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 3 486 3 581 4 024 3 895 4 321 4 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 226 6 393 7 048 6 492 2 376 2 036 460 409 23 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 020 2 985 3 443 3 180 2 732 2 559 2 074 1 983 2 752 1 960
Utdelning till aktieägare 750 1 500 0 2 400 1 800 1 800 1 500 1 470 1 050 500
Omsättning 11 276 13 709 14 602 15 051 16 551 14 985 11 627 11 032 10 467 9 327
Nyckeltal
Antal anställda 6 8 12 13 12 10 8 8 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 862 1 701 1 202 1 156 1 375 1 484 1 439 1 369 1 481 1 166
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 018 1 161 869 738 722 819 834 784 986 844
Rörelseresultat, EBITDA 1 955 1 103 2 099 1 832 3 640 3 368 2 853 2 832 1 869 700
Nettoomsättningförändring -17,89% -5,69% -4,01% -8,93% 11,20% 28,94% 5,12% 5,58% 11,17% -%
Du Pont-modellen 39,59% 20,09% 29,22% 23,33% 44,01% 50,92% 47,02% 50,45% 46,65% 15,72%
Vinstmarginal 17,48% 8,23% 14,72% 12,37% 22,28% 22,71% 25,01% 26,67% 18,40% 7,64%
Bruttovinstmarginal 86,09% 89,90% 99,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,02% 19,61% 24,25% 27,50% 24,59% 19,88% 29,54% 25,49% 17,01% 9,67%
Soliditet 49,86% 43,85% 50,51% 54,84% 57,80% 59,73% 55,66% 48,40% 43,55% 20,34%
Kassalikviditet 230,91% 191,97% 210,66% 228,23% 223,79% 210,74% 225,28% 193,50% 176,40% 124,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...