Visa allt om Service Team i Borås AB
Visa allt om Service Team i Borås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 394 1 973 2 635 2 328 2 200 2 180 1 661 1 923 1 448 1 539
Övrig omsättning - - - - - 49 - - 36 -
Rörelseresultat (EBIT) 411 -31 105 65 80 170 -105 102 66 6
Resultat efter finansnetto 400 -46 96 55 66 160 -109 91 52 -6
Årets resultat 323 -46 75 41 49 141 -91 65 36 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 178 252 386 208 244 287 67 145 224 317
Omsättningstillgångar 779 325 458 518 552 579 314 543 343 265
Tillgångar 956 577 845 725 797 867 381 688 567 582
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 430 107 203 238 197 249 107 249 183 147
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 105 173 283 108 163 208 15 75 135 195
Kortfristiga skulder 422 298 359 379 436 410 258 347 231 222
Skulder och eget kapital 956 577 845 725 797 867 381 688 567 582
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 518 513 494 446 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 642 638 731 558 546 0 0 0 5 33
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 264 258 277 225 217 209 202 167 173 159
Utdelning till aktieägare 200 0 50 50 0 100 0 50 0 0
Omsättning 2 394 1 973 2 635 2 328 2 200 2 229 1 661 1 923 1 484 1 539
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 197 987 1 318 1 164 1 100 1 090 831 962 724 770
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 453 509 398 385 363 361 354 148 157
Rörelseresultat, EBITDA 485 114 208 146 158 306 -27 181 150 114
Nettoomsättningförändring 21,34% -25,12% 13,19% 5,82% 0,92% 31,25% -13,62% 32,80% -5,91% -%
Du Pont-modellen 42,99% -5,20% 12,43% 8,97% 10,04% 19,61% -27,56% 15,26% 11,82% 1,03%
Vinstmarginal 17,17% -1,52% 3,98% 2,79% 3,64% 7,80% -6,32% 5,46% 4,63% 0,39%
Bruttovinstmarginal 72,18% 70,70% 61,52% 57,73% 59,27% 65,00% 64,78% 66,82% 71,34% 68,68%
Rörelsekapital/omsättning 14,91% 1,37% 3,76% 5,97% 5,27% 7,75% 3,37% 10,19% 7,73% 2,79%
Soliditet 44,98% 18,54% 24,02% 32,83% 24,72% 28,72% 28,08% 38,08% 34,56% 27,48%
Kassalikviditet 184,60% 109,06% 127,58% 136,68% 126,61% 141,22% 121,71% 156,48% 148,48% 119,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...