Visa allt om Nytida Provita AB
Visa allt om Nytida Provita AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 679 22 520 18 312 21 392 22 439 25 025 26 109 26 936 25 905 23 084
Övrig omsättning 1 239 864 925 594 764 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 404 3 470 -240 2 620 4 754 6 460 7 086 7 898 7 116 5 985
Resultat efter finansnetto 3 404 3 485 -192 2 692 4 790 6 489 7 179 8 056 7 241 6 038
Årets resultat 0 0 0 -17 3 515 4 844 5 344 5 842 5 256 4 330
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 197 284 178 131 200 5 182 5 145 4 828 5 732 5 492
Omsättningstillgångar 10 532 10 521 7 042 9 796 7 920 4 182 4 691 5 176 3 603 3 277
Tillgångar 10 729 10 805 7 220 9 927 8 120 9 364 9 836 10 004 9 335 8 769
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 675 5 675 5 675 5 675 5 692 6 894 7 044 6 973 6 126 5 033
Obeskattade reserver 12 12 12 12 12 0 102 191 268 343
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 042 5 118 1 533 4 240 2 416 2 470 2 690 2 840 2 940 3 393
Skulder och eget kapital 10 729 10 805 7 220 9 927 8 120 9 364 9 836 10 004 9 335 8 769
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 2 590 2 484 2 477 2 343 2 158
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 762 7 298 6 943 7 223 7 270 4 480 4 599 4 696 4 494 4 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 270 3 189 2 821 2 944 3 061 3 091 3 055 3 098 3 040 2 821
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 4 718 4 995 5 273 4 995 4 163
Omsättning 22 918 23 384 19 237 21 986 23 203 25 025 26 109 26 936 25 905 23 084
Nyckeltal
Antal anställda 20 20 20 21 20 18 18 19 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 084 1 126 916 1 019 1 122 1 390 1 451 1 418 1 619 1 358
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 524 489 474 501 552 539 522 610 525
Rörelseresultat, EBITDA 3 492 3 561 -186 2 689 4 830 6 558 7 286 8 082 7 270 6 127
Nettoomsättningförändring -3,73% 22,98% -14,40% -4,67% -10,33% -4,15% -3,07% 3,98% 12,22% -%
Du Pont-modellen 31,73% 32,25% -2,66% 27,15% 58,99% 69,30% 72,99% 80,53% 77,56% 68,86%
Vinstmarginal 15,70% 15,48% -1,05% 12,60% 21,35% 25,93% 27,50% 29,91% 27,95% 26,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 88,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,32% 23,99% 30,08% 25,97% 24,53% 6,84% 7,66% 8,67% 2,56% -0,50%
Soliditet 52,98% 52,61% 78,73% 57,26% 70,21% 73,62% 72,38% 71,08% 67,69% 60,21%
Kassalikviditet 208,89% 205,57% 459,36% 231,04% 327,81% 169,31% 174,39% 182,25% 122,55% 96,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...