Visa allt om Tidningen Byggaren Förlags AB
Visa allt om Tidningen Byggaren Förlags AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 572 1 769 1 941 1 743 1 519 1 428 1 678 893 1 465 1 533
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 138 278 -69 172 277 128 295 -345 -332 492
Resultat efter finansnetto 138 278 -68 174 278 128 295 -342 -324 492
Årets resultat 0 1 1 128 204 95 218 -2 4 16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 585 541 821 1 248 849 804 1 063 1 059 1 059 817
Tillgångar 585 541 821 1 248 849 804 1 063 1 059 1 059 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 163 163 162 161 158 158 157 153 155 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 422 378 660 1 087 691 646 906 906 904 666
Skulder och eget kapital 585 541 821 1 248 849 804 1 063 1 059 1 059 817
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 195 - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 201 0 195 198 188 176 176 184 23 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 74 72 127 64 60 54 57 61 8 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 572 1 769 1 941 1 743 1 519 1 428 1 678 893 1 465 1 533
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 572 1 769 1 941 1 743 1 519 1 428 1 678 893 1 465 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 248 209 244 191 167 136 127 170 31 -
Rörelseresultat, EBITDA 138 278 -69 172 277 128 295 -345 -332 492
Nettoomsättningförändring -11,14% -8,86% 11,36% 14,75% 6,37% -14,90% 87,91% -39,04% -4,44% -%
Du Pont-modellen 23,59% 51,39% -8,40% 13,94% 32,63% 15,92% 27,75% -32,29% -30,59% 60,22%
Vinstmarginal 8,78% 15,72% -3,55% 9,98% 18,24% 8,96% 17,58% -38,30% -22,12% 32,09%
Bruttovinstmarginal 31,17% 34,99% 17,00% 24,78% 34,36% 29,34% 31,29% -3,25% -6,76% 35,29%
Rörelsekapital/omsättning 10,37% 9,21% 8,29% 9,24% 10,40% 11,06% 9,36% 17,13% 10,58% 9,85%
Soliditet 27,86% 30,13% 19,73% 12,90% 18,61% 19,65% 14,77% 14,45% 14,64% 18,48%
Kassalikviditet 138,63% 143,12% 124,39% 114,81% 122,87% 124,46% 117,33% 116,89% 117,15% 122,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...