Visa allt om Bråcket Fastighets AB
Visa allt om Bråcket Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -6 -6 -5 -5 -9 0 -6 -4 -5
Resultat efter finansnetto 7 393 194 240 45 230 291 300 14 6 -5
Årets resultat 7 393 194 240 45 230 291 300 14 6 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 330 430 430 100 100 100 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 7 171 9 15 310 310 310 319 19 5 3
Tillgångar 7 501 439 445 410 410 410 419 119 105 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 497 434 440 400 405 405 414 114 100 94
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 5 10 5 5 5 5 5 9
Skulder och eget kapital 7 501 439 445 410 410 410 419 119 105 103
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 - 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 - 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 7 386 330 200 200 230 230 300 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -6 -6 -5 -5 -9 0 -6 -4 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,95% 98,86% 98,88% 97,56% 98,78% 98,78% 98,81% 95,80% 95,24% 91,26%
Kassalikviditet 143 420,00% 180,00% 300,00% 3 100,00% 6 200,00% 6 200,00% 6 380,00% 380,00% 100,00% 33,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...