Visa allt om Säkerhetsintegrering i Tyresö AB
Visa allt om Säkerhetsintegrering i Tyresö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 35 197 25 718 29 195 31 195 39 519 34 963 35 987 34 017 31 175 34 527
Övrig omsättning - 102 98 6 - 88 12 29 - 317
Rörelseresultat (EBIT) 2 609 845 592 909 1 892 1 327 608 1 802 1 410 1 746
Resultat efter finansnetto 2 609 874 534 939 1 944 1 336 616 1 860 1 427 1 756
Årets resultat 1 439 666 395 668 1 038 919 504 1 297 968 1 209
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 961 1 689 1 562 783 885 1 056 443 208 181 161
Omsättningstillgångar 13 417 9 042 9 784 10 582 10 909 8 462 8 775 7 897 8 161 6 922
Tillgångar 15 378 10 731 11 346 11 365 11 794 9 518 9 219 8 105 8 342 7 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 118 6 929 6 513 6 368 5 951 5 313 4 521 4 399 3 222 2 300
Obeskattade reserver 1 325 589 589 590 589 90 37 44 34 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 936 3 213 4 244 4 407 5 254 4 115 4 661 3 662 5 086 4 751
Skulder och eget kapital 15 378 10 731 11 346 11 365 11 794 9 518 9 219 8 105 8 342 7 083
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 537 496 765 654 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 140 140 140 140 120
Löner till övriga anställda 6 297 5 715 6 458 6 179 6 201 5 763 5 685 5 816 5 715 5 161
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 763 2 549 2 922 2 895 2 848 2 986 2 892 2 938 2 866 2 801
Utdelning till aktieägare 750 250 250 250 250 250 127 127 120 46
Omsättning 35 197 25 820 29 293 31 201 39 519 35 051 35 999 34 046 31 175 34 844
Nyckeltal
Antal anställda 19 16 17 17 17 17 19 21 21 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 852 1 607 1 717 1 835 2 325 2 057 1 894 1 620 1 485 1 918
Personalkostnader per anställd (tkr) 498 541 585 570 572 584 519 483 459 473
Rörelseresultat, EBITDA 2 726 907 664 971 1 959 1 406 676 1 863 1 469 1 788
Nettoomsättningförändring 36,86% -11,91% -6,41% -21,06% 13,03% -2,85% 5,79% 9,12% -9,71% -%
Du Pont-modellen 17,04% 8,40% 5,27% 8,29% 16,48% 14,04% 6,79% 23,18% 17,15% 24,96%
Vinstmarginal 7,45% 3,50% 2,05% 3,02% 4,92% 3,82% 1,74% 5,52% 4,59% 5,12%
Bruttovinstmarginal 43,75% 47,88% 45,92% 43,35% 37,20% 42,39% 38,21% 47,29% 50,60% 48,54%
Rörelsekapital/omsättning 21,25% 22,67% 18,98% 19,79% 14,31% 12,43% 11,43% 12,45% 9,86% 6,29%
Soliditet 59,51% 68,85% 61,45% 59,86% 54,14% 56,52% 49,34% 54,67% 38,92% 32,80%
Kassalikviditet 197,15% 248,05% 219,32% 223,89% 169,49% 178,27% 162,90% 195,28% 142,49% 145,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...