Visa allt om Säkerhetsintegrering i Tyresö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 25 718 29 195 31 195 39 519 34 963 35 987 34 017 31 175 34 527 26 869
Övrig omsättning 102 98 6 - 88 12 29 - 317 -
Rörelseresultat (EBIT) 845 592 909 1 892 1 327 608 1 802 1 410 1 746 149
Resultat efter finansnetto 874 534 939 1 944 1 336 616 1 860 1 427 1 756 154
Årets resultat 666 395 668 1 038 919 504 1 297 968 1 209 51
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 689 1 562 783 885 1 056 443 208 181 161 486
Omsättningstillgångar 9 042 9 784 10 582 10 909 8 462 8 775 7 897 8 161 6 922 4 755
Tillgångar 10 731 11 346 11 365 11 794 9 518 9 219 8 105 8 342 7 083 5 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 929 6 513 6 368 5 951 5 313 4 521 4 399 3 222 2 300 1 091
Obeskattade reserver 589 589 590 589 90 37 44 34 32 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kortfristiga skulder 3 213 4 244 4 407 5 254 4 115 4 661 3 662 5 086 4 751 3 867
Skulder och eget kapital 10 731 11 346 11 365 11 794 9 518 9 219 8 105 8 342 7 083 5 241
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 537 496 765 654 412 348
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 140 140 140 140 120 120
Löner till övriga anställda 5 715 6 458 6 179 6 201 5 763 5 685 5 816 5 715 5 161 2 967
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 549 2 922 2 895 2 848 2 986 2 892 2 938 2 866 2 801 1 425
Utdelning till aktieägare 250 250 250 250 250 127 127 120 46 0
Omsättning 25 820 29 293 31 201 39 519 35 051 35 999 34 046 31 175 34 844 26 869
Nyckeltal
Antal anställda 16 17 17 17 17 19 21 21 18 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 607 1 717 1 835 2 325 2 057 1 894 1 620 1 485 1 918 1 919
Personalkostnader per anställd (tkr) 541 585 570 572 584 519 483 459 473 368
Rörelseresultat, EBITDA 907 664 971 1 959 1 406 676 1 863 1 469 1 788 198
Nettoomsättningförändring -11,91% -6,41% -21,06% 13,03% -2,85% 5,79% 9,12% -9,71% 28,50% -%
Du Pont-modellen 8,40% 5,27% 8,29% 16,48% 14,04% 6,79% 23,18% 17,15% 24,96% 3,05%
Vinstmarginal 3,50% 2,05% 3,02% 4,92% 3,82% 1,74% 5,52% 4,59% 5,12% 0,60%
Bruttovinstmarginal 47,88% 45,92% 43,35% 37,20% 42,39% 38,21% 47,29% 50,60% 48,54% 26,72%
Rörelsekapital/omsättning 22,67% 18,98% 19,79% 14,31% 12,43% 11,43% 12,45% 9,86% 6,29% 3,30%
Soliditet 68,85% 61,45% 59,86% 54,14% 56,52% 49,34% 54,67% 38,92% 32,80% 21,16%
Kassalikviditet 248,05% 219,32% 223,89% 169,49% 178,27% 162,90% 195,28% 142,49% 145,70% 122,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...