Visa allt om Karlskrona Plattsättnings AB
Visa allt om Karlskrona Plattsättnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 2 204 4 994 6 387 5 666
Övrig omsättning - 36 272 13 - 265 12 85 87 34
Rörelseresultat (EBIT) 0 36 272 6 -14 107 -300 -346 356 -57
Resultat efter finansnetto 0 36 240 5 -14 92 -339 -404 307 -88
Årets resultat 0 36 240 5 -14 92 -339 -338 185 -70
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 36 82 121 109
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 3 760 1 211 1 320 1 498
Tillgångar 0 0 0 0 0 3 796 1 293 1 442 1 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -78 -78 -114 -355 -360 -346 -438 -99 263 77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 172 182 85
Kortfristiga skulder 79 78 114 354 360 349 1 234 1 220 931 1 444
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 0 3 796 1 293 1 442 1 607
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 126 253 243 241
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 347 1 086 1 004 831
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 188 505 470 379
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Omsättning 0 36 272 13 0 265 2 216 5 079 6 474 5 700
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 102 999 1 277 1 133
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 331 373 351 297
Rörelseresultat, EBITDA 0 36 272 6 -14 107 -274 -295 404 -19
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -55,87% -21,81% 12,73% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -37,69% -26,76% 24,69% -3,55%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -13,61% -6,93% 5,57% -1,01%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 47,91% 51,94% 50,99% 41,19%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -21,51% -0,18% 6,09% 0,95%
Soliditet -% -% -% -% -% -11 533,33% -55,03% -7,66% 21,53% 4,79%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,86% 12,97% 48,93% 68,96% 51,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...