Visa allt om bemt AB
Visa allt om bemt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 121 513 96 656 96 471 109 610 91 902 56 847 44 778 39 766 22 374 12 281
Övrig omsättning 549 358 260 620 917 1 025 273 28 51 176
Rörelseresultat (EBIT) 3 648 1 844 2 473 4 776 2 167 2 280 977 906 629 199
Resultat efter finansnetto 3 579 1 780 2 459 4 749 2 014 2 297 980 956 639 200
Årets resultat 3 850 466 1 214 2 676 999 1 647 590 574 434 104
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 749 822 388 551 551 890 1 409 313 148 147
Omsättningstillgångar 25 587 21 561 18 617 20 363 16 857 16 292 9 124 8 628 6 695 2 906
Tillgångar 26 336 22 383 19 006 20 914 17 408 17 182 10 533 8 941 6 843 3 053
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 008 658 1 191 2 573 894 1 971 1 571 1 202 628 194
Obeskattade reserver 0 2 905 2 445 1 730 623 164 190 82 34 26
Avsättningar (tkr) 772 332 325 303 298 115 75 58 55 50
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 232 0
Kortfristiga skulder 21 556 18 488 15 044 16 307 15 593 14 932 8 697 7 599 5 894 2 783
Skulder och eget kapital 26 336 22 383 19 006 20 914 17 408 17 182 10 533 8 941 6 843 3 053
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 240 1 494 970 416 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 701 14 199 14 076 13 715 11 656 6 698 5 201 4 103 3 495 2 843
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 060 5 703 5 469 5 203 4 779 3 531 2 748 2 066 1 644 1 277
Utdelning till aktieägare 3 900 500 1 000 2 473 794 1 647 700 0 0 0
Omsättning 122 062 97 014 96 731 110 230 92 819 57 872 45 051 39 794 22 425 12 457
Nyckeltal
Antal anställda 40 34 39 37 31 19 16 13 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 038 2 843 2 474 2 962 2 965 2 992 2 799 3 059 1 865 1 365
Personalkostnader per anställd (tkr) 631 594 514 528 545 620 602 558 471 467
Rörelseresultat, EBITDA 3 797 2 032 2 734 5 029 2 379 2 503 1 125 957 670 225
Nettoomsättningförändring 25,72% 0,19% -11,99% 19,27% 61,67% 26,95% 12,60% 77,73% 82,18% -%
Du Pont-modellen 13,88% 8,26% 13,09% 22,91% 11,87% 13,44% 9,40% 10,78% 9,38% 6,68%
Vinstmarginal 3,01% 1,91% 2,58% 4,37% 2,25% 4,06% 2,21% 2,42% 2,87% 1,66%
Bruttovinstmarginal 31,46% 30,93% 31,94% 29,84% 28,29% 33,17% 33,68% 30,23% 39,85% 53,87%
Rörelsekapital/omsättning 3,32% 3,18% 3,70% 3,70% 1,38% 2,39% 0,95% 2,59% 3,58% 1,00%
Soliditet 15,22% 13,06% 16,30% 18,40% 7,77% 12,17% 16,24% 14,10% 9,53% 6,97%
Kassalikviditet 113,88% 109,36% 117,30% 120,31% 102,78% 102,42% 98,17% 108,15% 106,75% 91,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...