Visa allt om Hantverkartjänst HE AB
Visa allt om Hantverkartjänst HE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 434 1 813 2 234 1 747 2 152 1 256 1 363 1 938 1 189 1 472
Övrig omsättning 88 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -155 -15 121 22 69 32 -105 31 -8 -5
Resultat efter finansnetto -155 -15 287 21 69 31 -105 32 -11 -5
Årets resultat -155 12 237 15 71 33 -103 21 -11 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 81 0 0 11 21 35 51 14 20
Omsättningstillgångar 1 122 1 083 907 1 011 1 136 487 463 580 349 347
Tillgångar 1 122 1 164 907 1 011 1 147 508 498 631 363 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 238 493 481 245 229 158 125 167 146 157
Obeskattade reserver 0 0 30 0 0 0 2 4 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 450 224 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 433 447 395 766 918 350 371 459 217 209
Skulder och eget kapital 1 122 1 164 907 1 011 1 147 508 498 631 363 366
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 283 - 0 - 342 347 285 266 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 290 0 342 465 384 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 111 90 138 164 163 157 157 137 115 111
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Omsättning 1 522 1 813 2 234 1 747 2 152 1 256 1 363 1 938 1 189 1 472
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 434 1 813 2 234 874 1 076 1 256 1 363 1 938 1 189 1 472
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 396 478 336 276 500 506 431 404 389
Rörelseresultat, EBITDA -155 -11 121 22 80 46 -89 47 -2 3
Nettoomsättningförändring -20,90% -18,85% 27,88% -18,82% 71,34% -7,85% -29,67% 62,99% -19,23% -%
Du Pont-modellen -13,81% -1,29% 31,86% 2,27% 6,10% 6,30% -21,08% 5,07% -2,20% -1,37%
Vinstmarginal -10,81% -0,83% 12,94% 1,32% 3,25% 2,55% -7,70% 1,65% -0,67% -0,34%
Bruttovinstmarginal 33,68% 36,35% 46,11% 53,41% 38,66% 56,21% 50,77% 28,74% 47,52% 42,60%
Rörelsekapital/omsättning 48,05% 35,08% 22,92% 14,02% 10,13% 10,91% 6,75% 6,24% 11,10% 9,38%
Soliditet 21,21% 42,35% 55,61% 24,23% 19,97% 31,10% 25,40% 26,92% 40,22% 42,90%
Kassalikviditet 259,12% 241,39% 228,61% 127,55% 120,04% 139,14% 124,80% 100,65% 160,83% 166,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...