Visa allt om Bloodshy Production AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 643 3 644 2 994 3 010 3 902 2 454 4 006 2 728 3 713 6 298
Övrig omsättning - - - - 447 60 2 626 192 516 714
Rörelseresultat (EBIT) 431 1 363 1 455 1 508 3 218 949 5 003 894 3 178 5 746
Resultat efter finansnetto 1 434 2 159 2 246 1 606 4 811 1 284 4 215 3 107 5 707 6 074
Årets resultat 1 520 1 511 1 679 1 200 2 621 1 568 2 236 2 181 4 278 3 293
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 333 5 638 5 552 5 566 118 2 969 2 966 9 361 9 320 9 288
Omsättningstillgångar 39 365 30 416 31 447 32 454 40 282 35 725 21 324 12 872 14 407 15 623
Tillgångar 44 698 36 055 36 999 38 020 40 400 38 694 24 290 22 233 23 727 24 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 226 25 863 24 502 23 088 22 612 20 341 18 793 16 557 14 465 10 334
Obeskattade reserver 3 760 4 286 4 097 4 165 4 247 3 023 3 823 2 747 2 250 1 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 227 138 32 73 725 0 0 1 499 1 499 1 499
Kortfristiga skulder 13 485 5 768 8 367 10 694 12 816 15 330 1 674 1 430 5 513 11 578
Skulder och eget kapital 44 698 36 055 36 999 38 020 40 400 38 694 24 290 22 233 23 727 24 911
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 418 0 377 340 328 628 321 436
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 147
Löner till övriga anställda 440 431 0 358 6 25 0 95 31 80
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 138 135 179 214 189 196 173 317 148 246
Utdelning till aktieägare 160 146 0 150 373 350 0 0 89 147
Omsättning 2 643 3 644 2 994 3 010 4 349 2 514 6 632 2 920 4 229 7 012
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 643 3 644 2 994 3 010 3 902 1 227 4 006 2 728 3 713 6 298
Personalkostnader per anställd (tkr) 758 662 684 622 681 370 547 1 079 459 797
Rörelseresultat, EBITDA 580 1 529 1 578 1 596 3 247 978 5 041 1 404 3 218 5 813
Nettoomsättningförändring -27,47% 21,71% -0,53% -22,86% 59,01% -38,74% 46,85% -26,53% -41,04% -%
Du Pont-modellen 3,23% 6,00% 6,09% 5,56% 11,91% 3,74% 21,05% 14,48% 24,34% 24,79%
Vinstmarginal 54,60% 59,36% 75,25% 70,23% 123,30% 59,05% 127,63% 118,04% 155,56% 98,05%
Bruttovinstmarginal 98,03% 99,42% 99,23% 99,60% 99,97% 92,62% 97,90% 99,71% 97,55% 99,63%
Rörelsekapital/omsättning 979,19% 676,40% 770,88% 722,92% 703,90% 831,09% 490,51% 419,43% 239,54% 64,23%
Soliditet 67,47% 81,00% 74,38% 68,80% 63,72% 58,33% 88,70% 83,37% 67,79% 45,82%
Kassalikviditet 291,92% 527,32% 375,85% 303,48% 314,31% 233,04% 1 273,84% 900,14% 261,33% 134,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...