Visa allt om Runnestad Vindkraft Aktiebolag
Visa allt om Runnestad Vindkraft Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 688 949 1 135 1 029 1 745 1 078 1 221 1 358 1 096 1 063
Övrig omsättning 13 - 48 - - 86 1 151 - 108 -
Rörelseresultat (EBIT) -269 -115 114 83 894 500 438 624 556 399
Resultat efter finansnetto -192 -117 88 7 813 552 424 594 493 333
Årets resultat 106 6 106 106 118 519 268 43 45 40
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 391 5 004 6 117 6 281 6 904 7 023 3 806 2 656 3 006 3 343
Omsättningstillgångar 1 139 1 462 827 798 1 482 1 520 336 772 690 746
Tillgångar 5 531 6 466 6 944 7 080 8 386 8 543 4 142 3 428 3 696 4 090
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 458 1 352 1 447 1 441 1 435 1 317 798 570 567 562
Obeskattade reserver 2 379 2 677 2 800 2 835 2 954 2 286 2 422 2 361 1 826 1 395
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 398 2 126 2 249 2 462 3 756 4 250 569 319 1 169 2 019
Kortfristiga skulder 295 310 448 343 242 690 353 178 134 113
Skulder och eget kapital 5 531 6 466 6 944 7 080 8 386 8 543 4 142 3 428 3 696 4 090
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - - - - 0 -
Utdelning till aktieägare 100 0 100 100 100 0 0 40 40 40
Omsättning 701 949 1 183 1 029 1 745 1 164 2 372 1 358 1 204 1 063
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 344 498 727 705 1 460 850 788 974 905 748
Nettoomsättningförändring -27,50% -16,39% 10,30% -41,03% 61,87% -11,71% -10,09% 23,91% 3,10% -%
Du Pont-modellen -3,06% -0,85% 2,38% 1,96% 11,61% 6,46% 10,60% 18,87% 15,58% 9,93%
Vinstmarginal -24,56% -5,80% 14,54% 13,51% 55,82% 51,21% 35,95% 47,64% 52,55% 38,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 122,67% 121,39% 33,39% 44,22% 71,06% 76,99% -1,39% 43,74% 50,73% 59,55%
Soliditet 59,91% 53,20% 52,29% 49,86% 43,07% 35,14% 62,36% 66,22% 50,91% 38,30%
Kassalikviditet 386,10% 471,61% 184,60% 232,65% 612,40% 220,29% 95,18% 433,71% 514,93% 660,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...