Visa allt om Sältehuset AB
Visa allt om Sältehuset AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 480 1 449 1 454 1 356 1 359 1 309 1 329 1 288 1 294 1 196
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 307 724 710 661 727 555 718 704 716 578
Resultat efter finansnetto 98 414 309 172 189 280 397 217 360 333
Årets resultat 0 1 1 169 217 277 291 155 256 180
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 453 10 769 11 085 11 401 11 718 12 034 12 361 10 477 10 793 11 109
Omsättningstillgångar 1 263 1 387 1 458 1 323 1 268 1 454 1 647 1 590 1 577 1 604
Tillgångar 11 716 12 156 12 544 12 725 12 986 13 488 14 008 12 067 12 370 12 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 962 962 961 960 791 794 801 807 782 741
Obeskattade reserver 0 0 0 23 80 186 285 285 285 285
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 200 10 555 10 910 11 265 11 620 11 975 12 330 10 485 10 785 11 085
Kortfristiga skulder 554 639 672 477 495 532 592 490 518 602
Skulder och eget kapital 11 716 12 156 12 544 12 725 12 986 13 488 14 008 12 067 12 370 12 713
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 480 1 449 1 454 1 356 1 359 1 309 1 329 1 288 1 294 1 196
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 623 1 040 1 026 977 1 043 871 1 034 1 020 1 032 894
Nettoomsättningförändring 2,14% -0,34% 7,23% -0,22% 3,82% -1,50% 3,18% -0,46% 8,19% -%
Du Pont-modellen 2,62% 5,96% 5,66% 5,19% 5,60% 4,19% 5,25% 6,05% 5,79% 4,55%
Vinstmarginal 20,74% 49,97% 48,83% 48,75% 53,50% 43,16% 55,38% 56,68% 55,33% 48,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,91% 51,62% 54,06% 62,39% 56,88% 70,44% 79,38% 85,40% 81,84% 83,78%
Soliditet 8,21% 7,91% 7,66% 7,68% 6,55% 6,90% 7,22% 8,39% 7,98% 7,44%
Kassalikviditet 227,98% 217,06% 216,96% 277,36% 256,16% 273,31% 278,21% 324,49% 304,44% 266,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...