Visa allt om Byggare J. Christensen AB
Visa allt om Byggare J. Christensen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 682 6 576 6 620 5 116 4 784 4 079 3 633 3 310 3 596 2 659
Övrig omsättning - 70 - 35 57 - 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 2 101 1 258 106 796 433 -4 349 535 138
Resultat efter finansnetto 53 2 106 1 265 105 797 433 -4 351 537 138
Årets resultat 54 1 271 812 100 436 236 72 186 282 75
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 19 27 57 49 15 37 28 29 53
Omsättningstillgångar 2 922 4 316 3 532 2 114 2 116 1 252 1 077 1 152 1 211 780
Tillgångar 2 937 4 335 3 558 2 171 2 165 1 268 1 113 1 180 1 240 833
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 198 1 943 1 272 711 760 513 376 404 468 286
Obeskattade reserver 1 234 1 232 764 546 580 379 269 375 285 147
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 0 1 1 0 8 0
Kortfristiga skulder 504 1 160 1 522 915 825 376 467 401 478 399
Skulder och eget kapital 2 937 4 335 3 558 2 171 2 165 1 268 1 113 1 180 1 240 833
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 493 430 375 289 468
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 329 1 072 1 071 1 669 1 546 1 063 1 103 974 753 474
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 407 326 323 509 481 465 479 423 339 288
Utdelning till aktieägare 600 800 600 250 150 0 100 100 250 100
Omsättning 4 682 6 646 6 620 5 151 4 841 4 079 3 641 3 310 3 596 2 659
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 561 2 192 2 207 1 023 957 816 727 662 899 665
Personalkostnader per anställd (tkr) 588 474 475 446 401 417 427 366 356 290
Rörelseresultat, EBITDA 52 2 104 1 263 111 799 439 2 361 546 152
Nettoomsättningförändring -28,80% -0,66% 29,40% 6,94% 17,28% 12,28% 9,76% -7,95% 35,24% -%
Du Pont-modellen 1,87% 48,58% 35,61% 4,93% 36,81% 34,15% -0,36% 29,75% 43,55% 16,69%
Vinstmarginal 1,17% 32,03% 19,14% 2,09% 16,66% 10,62% -0,11% 10,60% 15,02% 5,23%
Bruttovinstmarginal 50,21% 100,00% 100,00% 63,21% 71,45% 74,14% 73,60% 84,20% 66,43% 64,23%
Rörelsekapital/omsättning 51,64% 47,99% 30,36% 23,44% 26,99% 21,48% 16,79% 22,69% 20,38% 14,33%
Soliditet 73,56% 66,99% 52,50% 51,29% 54,85% 62,49% 51,60% 57,12% 54,29% 47,04%
Kassalikviditet 579,76% 372,07% 232,06% 231,04% 256,48% 332,98% 230,62% 286,28% 253,35% 195,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...