Visa allt om JYMA Specialfastigheter AB
Visa allt om JYMA Specialfastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 596 2 759 2 879 2 855 2 703 884 2 680 2 824 3 912 0
Övrig omsättning - 6 64 4 11 203 - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 1 452 108 1 321 1 681 1 695 649 10 642 1 956 -13
Resultat efter finansnetto 855 -605 444 725 776 335 -443 392 1 243 -10
Årets resultat -465 -1 729 -311 -675 442 204 -424 129 851 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 439 18 215 23 581 24 407 25 233 26 059 26 335 27 161 27 987 0
Omsättningstillgångar 4 878 4 690 4 065 3 897 4 271 968 13 571 4 320 2 984 1 437
Tillgångar 22 317 22 904 27 646 28 304 29 504 27 027 39 905 31 481 30 971 1 437
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 629 2 094 3 823 4 134 4 810 304 100 372 979 1 412
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 116 20 210 23 138 23 466 23 794 24 122 23 990 10 896 11 241 0
Kortfristiga skulder 573 600 685 704 901 2 601 15 815 20 213 18 750 25
Skulder och eget kapital 22 317 22 904 27 646 28 304 29 504 27 027 39 905 31 481 30 971 1 437
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 300 250 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 95 79 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 596 2 765 2 943 2 859 2 714 1 087 2 680 2 824 3 912 3
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 2 680 2 824 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 395 329 - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 227 883 2 147 2 507 2 521 924 836 1 468 2 645 -13
Nettoomsättningförändring -5,91% -4,17% 0,84% 5,62% 205,77% -% -5,10% -27,81% -% -%
Du Pont-modellen 6,51% 0,48% 4,80% 5,95% 5,81% 2,42% 0,34% 2,09% 6,56% -%
Vinstmarginal 55,93% 3,99% 46,06% 59,02% 63,41% 73,98% 5,04% 23,30% 51,97% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 165,83% 148,24% 117,40% 111,84% 124,68% -184,73% -83,73% -562,78% -403,02% -%
Soliditet 7,30% 9,14% 13,83% 14,61% 16,30% 1,12% 0,25% 1,18% 3,16% 98,26%
Kassalikviditet 851,31% 781,67% 593,43% 553,55% 474,03% 37,22% 85,81% 21,37% 15,91% 5 748,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...