Visa allt om Consid AB
Visa allt om Consid AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 330 776 269 183 203 556 158 606 131 312 95 871 78 267 57 773 51 119 39 099
Övrig omsättning 471 78 112 45 83 129 - - 263 -
Rörelseresultat (EBIT) 30 255 27 922 29 682 20 452 22 137 24 712 17 222 13 973 11 850 10 033
Resultat efter finansnetto 38 509 28 168 30 163 21 513 23 091 24 786 17 315 14 599 12 043 10 114
Årets resultat 31 170 15 159 16 321 10 912 16 636 17 941 14 952 7 963 8 507 7 155
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 841 12 621 11 818 10 463 759 1 124 1 134 958 839 524
Omsättningstillgångar 126 524 111 488 98 471 92 801 82 504 71 674 55 273 34 910 26 284 21 475
Tillgångar 157 365 124 109 110 289 103 263 83 263 72 798 56 407 35 869 27 123 21 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 666 37 496 45 337 48 616 47 504 38 569 28 472 17 800 16 040 13 853
Obeskattade reserver 23 080 22 862 15 000 6 420 438 406 285 3 770 182 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 167 2 728 3 644 4 583 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 71 452 61 023 46 309 43 644 35 320 33 823 27 650 14 298 10 901 7 987
Skulder och eget kapital 157 365 124 109 110 289 103 263 83 263 72 798 56 407 35 869 27 123 21 999
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 552 1 563 1 569 1 358 662 515 536 525 504 499
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 83 627 68 656 56 571 38 975 28 962 19 303 16 352 12 938 11 531 7 588
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 37 398 30 587 25 881 18 379 14 259 9 278 7 594 6 205 5 305 3 840
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 7 700 7 700 3 700 5 700 5 600
Omsättning 331 247 269 261 203 668 158 651 131 395 96 000 78 267 57 773 51 382 39 099
Nyckeltal
Antal anställda 192 159 135 98 87 50 44 41 36 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 723 1 693 1 508 1 618 1 509 1 917 1 779 1 409 1 420 1 504
Personalkostnader per anställd (tkr) 660 655 644 636 531 612 584 507 499 479
Rörelseresultat, EBITDA 30 263 27 939 30 303 20 479 22 528 25 144 17 620 14 351 12 162 10 284
Nettoomsättningförändring 22,88% 32,24% 28,34% 20,79% 36,97% 22,49% 35,47% 13,02% 30,74% -%
Du Pont-modellen 24,47% 22,70% 27,36% 20,83% 27,75% 34,05% 30,70% 40,70% 44,40% 45,97%
Vinstmarginal 11,64% 10,46% 14,82% 13,56% 17,60% 25,85% 22,12% 25,27% 23,56% 25,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 61,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,65% 18,75% 25,63% 30,99% 35,93% 39,48% 35,29% 35,68% 30,09% 34,50%
Soliditet 44,91% 44,58% 51,72% 51,66% 57,44% 53,39% 50,85% 57,19% 59,62% 63,49%
Kassalikviditet 177,08% 182,70% 212,64% 212,63% 233,59% 211,91% 199,90% 244,16% 240,89% 268,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...