Visa allt om Svecia-Bil AB
Visa allt om Svecia-Bil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 536 7 540 6 741 6 624 6 900 7 138 6 125 6 355 7 005 7 304
Övrig omsättning - - 42 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 315 116 345 112 68 383 113 25 223 22
Resultat efter finansnetto 309 112 302 95 21 366 99 7 204 -10
Årets resultat 178 67 175 65 28 199 55 12 147 21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 20 35 50 39 28 33 36 41 45
Omsättningstillgångar 1 998 1 737 1 715 1 315 1 464 1 808 987 1 185 1 144 1 157
Tillgångar 2 005 1 756 1 750 1 365 1 503 1 836 1 020 1 222 1 184 1 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 090 912 844 669 604 576 388 333 320 192
Obeskattade reserver 286 208 185 111 111 136 43 18 30 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 493 552 568 354 527 870 383 663 397 382
Kortfristiga skulder 137 84 153 231 260 255 207 207 436 595
Skulder och eget kapital 2 005 1 756 1 750 1 365 1 503 1 836 1 020 1 222 1 184 1 202
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 264 0 286 346 240 559
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 200
Löner till övriga anställda 454 253 344 286 78 357 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 159 101 126 112 121 129 111 27 125 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Omsättning 10 536 7 540 6 783 6 624 6 900 7 138 6 125 6 355 7 005 7 304
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 268 7 540 3 371 3 312 3 450 3 569 3 063 3 178 3 503 3 652
Personalkostnader per anställd (tkr) 309 359 239 205 237 247 207 244 190 400
Rörelseresultat, EBITDA 328 131 360 125 85 387 117 29 228 22
Nettoomsättningförändring 39,73% 11,85% 1,77% -4,00% -3,33% 16,54% -3,62% -9,28% -4,09% -%
Du Pont-modellen 15,71% 6,61% 19,71% 8,21% 4,52% 20,86% 11,08% 2,13% 18,83% 1,83%
Vinstmarginal 2,99% 1,54% 5,12% 1,69% 0,99% 5,37% 1,84% 0,41% 3,18% 0,30%
Bruttovinstmarginal 13,17% 13,10% 18,74% 14,09% 20,91% 23,20% 21,89% 20,90% 19,24% 21,32%
Rörelsekapital/omsättning 17,66% 21,92% 23,17% 16,36% 17,45% 21,76% 12,73% 15,39% 10,11% 7,69%
Soliditet 65,49% 61,18% 56,47% 55,00% 45,63% 36,83% 41,15% 28,31% 28,85% 18,01%
Kassalikviditet 166,42% 120,24% 85,62% 119,48% 33,85% 245,49% 117,39% 198,07% 36,01% 25,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...