Visa allt om Stureplansgruppen Projekt AB
Visa allt om Stureplansgruppen Projekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 971 1 045 0 0 0 64 18 182 376 0 435
Övrig omsättning 186 14 - - 73 434 122 - 149 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 249 0 -7 -5 51 165 -3 962 -290 149 48
Resultat efter finansnetto 2 246 0 -7 -5 19 128 -4 048 -291 149 47
Årets resultat 1 315 0 -7 -4 6 97 -3 000 0 87 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 590 0 304 284 417 902 3 824 208 389 0
Omsättningstillgångar 4 751 1 117 6 33 10 101 2 288 2 179 60 302
Tillgångar 6 341 1 117 310 317 426 1 003 6 112 2 387 449 302
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 625 310 310 317 317 347 250 249 249 162
Obeskattade reserver 561 0 0 0 0 0 0 0 157 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 260 0 0 48 0 1 192 11 0 0
Kortfristiga skulder 4 155 548 0 0 61 656 4 670 2 126 43 10
Skulder och eget kapital 6 341 1 117 310 317 426 1 003 6 112 2 387 449 302
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 402 245 0 0 0 0 3 600 71 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 194 85 0 0 0 2 1 034 18 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 157 1 059 0 0 73 498 18 304 376 149 435
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 15 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 33 971 1 045 - - - - 1 212 376 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 597 667 - - - - 337 163 - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 249 0 -7 -5 51 165 -3 962 -290 149 48
Nettoomsättningförändring 3 150,81% -% -% -% -100,00% -99,65% 4 735,64% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 35,47% 0,00% -% -% -% 17,15% -64,77% -12,11% -% 16,23%
Vinstmarginal 6,62% 0,00% -% -% -% 268,75% -21,77% -76,86% -% 11,26%
Bruttovinstmarginal 8,49% 74,64% -% -% -% -132,81% 82,30% 69,41% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,75% 54,45% -% -% -% -867,19% -13,10% 14,10% -% 67,13%
Soliditet 32,53% 27,75% 100,00% 100,00% 74,41% 34,60% 4,09% 10,43% 80,63% 84,64%
Kassalikviditet 114,34% 203,83% -% -% 16,39% 15,40% 46,47% 94,54% 139,53% 3 020,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...