Visa allt om Tarras & Partner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 322 558 89 93 71 118 360 241 525 396
Övrig omsättning 2 3 4 48 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -78 189 -210 -554 -542 -234 27 35 219 35
Resultat efter finansnetto -77 -31 -210 -441 442 606 77 36 219 35
Årets resultat -77 -31 -210 -441 442 606 55 26 216 35
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 0 300 300 22 50 203 36 28 19
Omsättningstillgångar 235 393 82 287 1 302 780 849 156 335 168
Tillgångar 277 393 382 587 1 323 830 1 052 193 363 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 222 253 564 1 205 785 180 143 318 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 133 172 129 23 118 44 872 50 45 85
Skulder och eget kapital 277 393 382 587 1 323 830 1 052 193 363 187
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 272 212 161 91 20 16 21
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 170 105 83 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 119 125 111 102 134 51 29 6 39 69
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 200 0 0 0 0 0
Omsättning 324 561 93 141 71 118 360 241 525 396
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 322 558 89 93 71 118 360 241 525 396
Personalkostnader per anställd (tkr) 296 246 213 495 386 217 133 52 70 99
Rörelseresultat, EBITDA -67 189 -210 -550 -534 -223 40 48 228 61
Nettoomsättningförändring -42,29% 526,97% -4,30% 30,99% -39,83% -67,22% 49,38% -54,10% 32,58% -%
Du Pont-modellen -27,80% 48,09% -54,71% -74,96% 33,64% 73,01% 7,32% 18,65% 60,33% 18,72%
Vinstmarginal -23,91% 33,87% -234,83% -473,12% 626,76% 513,56% 21,39% 14,94% 41,71% 8,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 96,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,10% 99,24%
Rörelsekapital/omsättning 31,68% 39,61% -52,81% 283,87% 1 667,61% 623,73% -6,39% 43,98% 55,24% 20,96%
Soliditet 51,99% 56,49% 66,23% 96,08% 91,08% 94,58% 17,11% 74,09% 87,60% 54,01%
Kassalikviditet 176,69% 228,49% 63,57% 1 247,83% 1 103,39% 1 772,73% 97,36% 312,00% 744,44% 197,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...