Visa allt om JPK El AB
Visa allt om JPK El AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 421 423 445 454 460
Övrig omsättning - - 31 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -15 18 -10 -15 13 6 53 59 63
Resultat efter finansnetto 7 5 35 3 -2 30 13 63 67 76
Årets resultat 5 4 27 2 -2 22 10 46 49 55
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 342 338 333 324 357 449 408 470 446 373
Tillgångar 342 338 333 324 357 449 408 470 446 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 333 328 324 297 294 316 295 307 262 213
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 10 9 27 63 132 114 164 185 161
Skulder och eget kapital 342 338 333 324 357 449 408 470 446 373
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 247 264 246 234 248
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 78 83 77 76 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 20 0 22 0 0
Omsättning 0 0 31 0 0 421 423 445 454 460
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 421 423 445 454 460
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 341 361 330 320 333
Rörelseresultat, EBITDA -13 -15 18 -10 -15 13 6 53 59 63
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -0,47% -4,94% -1,98% -1,30% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 7,57% 3,92% 14,47% 16,14% 21,72%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 8,08% 3,78% 15,28% 15,86% 17,61%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 75,30% 69,50% 68,76% 57,49% 46,09%
Soliditet 97,37% 97,04% 97,30% 91,67% 82,35% 70,38% 72,30% 65,32% 58,74% 57,10%
Kassalikviditet 3 800,00% 3 380,00% 3 700,00% 1 200,00% 566,67% 340,15% 357,89% 286,59% 241,08% 231,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...