Visa allt om 2Core Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 520 1 818 2 563 230 18 314 551 1 767 1 799 1 860
Övrig omsättning - - - 5 101 3 262 2 471 2 089 723 1 748 1 264
Rörelseresultat (EBIT) 227 15 -54 42 157 82 72 180 327 199
Resultat efter finansnetto 228 16 -54 36 154 81 74 182 344 201
Årets resultat 182 16 -54 26 112 128 122 201 190 107
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 151 175 94 113 133 170 146 120 174 231
Omsättningstillgångar 847 1 516 1 620 1 342 1 117 1 350 926 1 383 1 294 1 231
Tillgångar 998 1 691 1 714 1 456 1 250 1 519 1 072 1 503 1 468 1 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 287 105 89 143 267 282 274 321 420 320
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 95 188 292 214
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 104 196 13 173 100 400 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 606 1 389 1 611 1 140 882 837 703 993 754 929
Skulder och eget kapital 998 1 691 1 714 1 456 1 250 1 519 1 072 1 503 1 468 1 463
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 40 121 45 423 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 88 867 1 399 2 341 1 664 1 050 862 702 500 606
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 29 209 376 558 406 230 229 302 388 415
Utdelning till aktieägare 160 0 0 0 150 127 120 170 300 89
Omsättning 520 1 818 2 563 5 331 3 280 2 785 2 640 2 490 3 547 3 124
Nyckeltal
Antal anställda 1 6 5 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 520 303 513 77 6 105 184 589 600 620
Personalkostnader per anställd (tkr) 127 181 356 975 697 444 406 357 472 533
Rörelseresultat, EBITDA 251 50 -34 62 180 133 116 234 384 250
Nettoomsättningförändring -71,40% -29,07% 1 014,35% 1 177,78% -94,27% -43,01% -68,82% -1,78% -3,28% -%
Du Pont-modellen 22,85% 0,95% -3,09% 2,88% 12,56% 5,40% 7,56% 12,18% 23,57% 13,74%
Vinstmarginal 43,85% 0,88% -2,07% 18,26% 872,22% 26,11% 14,70% 10,36% 19,23% 10,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 99,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 42,80% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,35% 6,99% 0,35% 87,83% 1 305,56% 163,38% 40,47% 22,07% 30,02% 16,24%
Soliditet 28,76% 6,21% 5,19% 9,82% 21,36% 18,56% 32,09% 30,36% 42,93% 32,40%
Kassalikviditet 139,77% 109,14% 100,56% 117,72% 126,64% 161,29% 131,72% 139,27% 171,62% 86,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...