Visa allt om J J Bud AB
Visa allt om J J Bud AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 167 1 245 4 227 4 750 5 082 5 505 4 055 4 857 4 369 4 132
Övrig omsättning 9 19 89 179 336 - 42 4 25 -
Rörelseresultat (EBIT) -342 -306 322 236 431 213 -140 425 198 382
Resultat efter finansnetto -321 -248 335 233 450 194 -159 358 136 346
Årets resultat 63 256 262 113 223 70 -14 218 96 154
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 128 1 298 1 607 1 560 1 433 1 822 1 675 2 141 2 006
Omsättningstillgångar 1 488 1 933 1 496 1 316 1 247 1 433 1 176 1 353 1 071 1 038
Tillgångar 1 600 2 061 2 794 2 923 2 807 2 866 2 997 3 029 3 211 3 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 331 1 368 1 262 1 100 1 087 914 845 958 790 754
Obeskattade reserver 0 404 969 968 887 737 637 782 730 730
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 150 170 99 575 542 881 667
Kortfristiga skulder 269 290 564 705 663 1 116 940 746 810 893
Skulder och eget kapital 1 600 2 061 2 794 2 923 2 807 2 866 2 997 3 029 3 211 3 044
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 309 341 346 316 331
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 143 372 890 967 999 623 566 629 677 663
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 115 189 377 404 389 359 364 343 323 306
Utdelning till aktieägare 0 100 150 100 100 50 0 100 50 60
Omsättning 176 1 264 4 316 4 929 5 418 5 505 4 097 4 861 4 394 4 132
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 167 623 1 409 1 188 1 271 1 376 1 014 1 214 1 092 1 033
Personalkostnader per anställd (tkr) 314 306 434 355 360 331 326 340 339 335
Rörelseresultat, EBITDA -325 -300 630 633 829 601 316 890 692 766
Nettoomsättningförändring -86,59% -70,55% -11,01% -6,53% -7,68% 35,76% -16,51% 11,17% 5,74% -%
Du Pont-modellen -20,12% -11,98% 12,24% 8,66% 16,85% 7,71% -4,37% 14,33% 6,51% 12,65%
Vinstmarginal -192,81% -19,84% 8,09% 5,33% 9,31% 4,01% -3,23% 8,94% 4,78% 9,32%
Bruttovinstmarginal 94,01% 45,06% 88,12% 87,47% 85,10% 79,33% 82,81% 95,43% 97,44% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 729,94% 131,97% 22,05% 12,86% 11,49% 5,76% 5,82% 12,50% 5,97% 3,51%
Soliditet 83,19% 81,67% 72,22% 62,04% 62,01% 50,84% 43,86% 50,22% 40,97% 42,04%
Kassalikviditet 553,16% 666,55% 261,35% 183,40% 183,56% 126,16% 122,87% 181,37% 132,22% 116,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...