Visa allt om Asplund & Lööf El AB
Visa allt om Asplund & Lööf El AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 3 844 5 228 3 765 5 029 4 321 4 977 4 238 5 250 3 167
Övrig omsättning 1 - - 7 - 198 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -205 359 -67 345 1 366 -29 173 110
Resultat efter finansnetto -20 -205 353 -78 319 -13 362 -36 166 100
Årets resultat -20 -205 288 2 153 50 200 -36 114 66
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 204 26 325 457 589 2 64 136 207
Omsättningstillgångar 288 84 799 410 746 596 824 735 940 784
Tillgångar 288 288 824 734 1 204 1 187 827 799 1 076 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 259 279 484 158 325 292 372 172 357 393
Obeskattade reserver 0 0 0 38 108 0 91 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 103 251 390 0 22 73 177
Kortfristiga skulder 28 9 340 412 520 504 364 605 644 421
Skulder och eget kapital 288 288 824 734 1 204 1 187 827 799 1 076 992
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 727 958 1 064 682 832 852 622
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 438 699 0 0 0 9 3 27 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 180 457 445 526 486 369 420 425 327
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 130 120 130 0 150 150
Omsättning 1 3 844 5 228 3 772 5 029 4 519 4 977 4 238 5 250 3 167
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 922 2 614 1 883 2 515 2 161 2 489 2 119 2 625 1 584
Personalkostnader per anställd (tkr) - 309 579 595 751 782 546 634 657 484
Rörelseresultat, EBITDA -21 -205 359 65 477 75 428 42 245 224
Nettoomsättningförändring -100,00% -26,47% 38,86% -25,13% 16,39% -13,18% 17,44% -19,28% 65,77% -%
Du Pont-modellen -% -71,18% 43,69% -8,45% 28,65% 0,08% 44,26% -3,50% 16,26% 11,09%
Vinstmarginal -% -5,33% 6,89% -1,65% 6,86% 0,02% 7,35% -0,66% 3,33% 3,47%
Bruttovinstmarginal -% 22,68% 38,41% 47,17% 51,40% 46,05% 41,37% 42,83% 39,22% 51,59%
Rörelsekapital/omsättning -% 1,95% 8,78% -0,05% 4,49% 2,13% 9,24% 3,07% 5,64% 11,46%
Soliditet 89,93% 96,88% 58,74% 25,34% 33,60% 24,60% 53,09% 21,53% 33,18% 39,62%
Kassalikviditet 1 028,57% 933,33% 235,00% 99,51% 143,46% 118,25% 226,37% 121,49% 145,96% 186,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...