Visa allt om Green Process Control Sweden AB
Visa allt om Green Process Control Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 160 107 254 209 486 525 603 500 552 732
Övrig omsättning - - 6 - - - 39 - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 48 -56 12 -20 20 19 3 22 -43 -54
Resultat efter finansnetto 48 -55 13 -19 20 19 2 22 -42 -42
Årets resultat 48 -55 13 -19 14 15 2 22 -42 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 54 9 13 17
Omsättningstillgångar 373 350 394 425 422 494 877 422 445 545
Tillgångar 373 350 394 425 422 494 932 431 458 562
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 194 147 202 189 208 194 178 201 179 221
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 179 204 192 236 214 300 753 230 279 341
Skulder och eget kapital 373 350 394 425 422 494 932 431 458 562
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - 0 88 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 0 34 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Omsättning 160 107 260 209 486 525 642 500 552 733
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 552 732
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 147 272
Rörelseresultat, EBITDA 48 -56 12 -20 20 23 7 26 -39 -47
Nettoomsättningförändring 49,53% -57,87% 21,53% -57,00% -7,43% -12,94% 20,60% -9,42% -24,59% -%
Du Pont-modellen 12,87% -16,00% 3,30% -4,71% 4,74% 3,85% 0,32% 5,34% -9,17% -7,47%
Vinstmarginal 30,00% -52,34% 5,12% -9,57% 4,12% 3,62% 0,50% 4,60% -7,61% -5,74%
Bruttovinstmarginal 85,00% 62,62% 67,32% 68,90% 67,28% 48,19% 60,86% 76,20% 65,58% 74,59%
Rörelsekapital/omsättning 121,25% 136,45% 79,53% 90,43% 42,80% 36,95% 20,56% 38,40% 30,07% 27,87%
Soliditet 52,01% 42,00% 51,27% 44,47% 49,29% 39,27% 19,10% 46,64% 39,08% 39,32%
Kassalikviditet 144,13% 113,24% 140,10% 124,15% 135,51% 125,00% 87,78% 115,65% 94,27% 107,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...