Visa allt om DIBS Payment Services i Göteborg AB
Visa allt om DIBS Payment Services i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 152 8 399 9 345 10 110 10 632 10 748 10 895 11 128 10 940 8 502
Övrig omsättning 2 4 154 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 950 3 022 1 867 780 1 230 5 642 5 243 3 793 2 196 -9
Resultat efter finansnetto 1 286 3 272 2 238 1 013 1 332 5 739 5 260 3 115 2 132 -10
Årets resultat 987 -35 1 968 55 1 125 4 274 3 859 2 224 1 521 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 322 344 352 2 13 27 48 71 78
Omsättningstillgångar 18 826 16 962 16 780 18 308 18 713 15 031 14 531 8 521 4 052 3 544
Tillgångar 19 126 17 284 17 124 18 660 18 715 15 044 14 559 8 569 4 123 3 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 851 15 864 15 899 13 931 13 876 12 751 8 476 4 617 2 392 871
Obeskattade reserver 0 0 0 315 0 240 344 344 344 344
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 275 1 420 1 225 4 414 4 839 2 054 5 738 3 607 1 386 2 406
Skulder och eget kapital 19 126 17 284 17 124 18 660 18 715 15 044 14 559 8 569 4 123 3 622
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 767 802
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 58 124
Löner till övriga anställda 2 398 2 444 2 684 1 472 2 826 2 826 2 957 3 243 1 989 1 779
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 909 917 1 025 719 1 261 1 198 1 458 1 289 1 102 978
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 154 8 403 9 499 10 110 10 632 10 748 10 895 11 128 10 940 8 502
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 3 5 8 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 630 1 680 2 336 3 370 2 126 1 344 1 556 1 590 1 563 1 417
Personalkostnader per anställd (tkr) 859 657 989 1 999 1 157 365 529 327 848 970
Rörelseresultat, EBITDA 972 3 044 1 889 782 1 241 5 657 5 272 3 827 2 242 48
Nettoomsättningförändring -2,94% -10,12% -7,57% -4,91% -1,08% -1,35% -2,09% 1,72% 28,68% -%
Du Pont-modellen 7,13% 19,48% 13,07% 5,58% 7,96% 40,87% 39,57% 44,37% 53,63% -0,14%
Vinstmarginal 16,73% 40,09% 23,95% 10,30% 14,00% 57,20% 52,88% 34,17% 20,21% -0,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 203,03% 185,05% 166,45% 137,43% 130,49% 120,74% 80,71% 44,16% 24,37% 13,39%
Soliditet 88,11% 91,78% 92,85% 75,90% 74,14% 85,93% 59,96% 56,77% 64,02% 30,89%
Kassalikviditet 827,52% 1 194,51% 1 369,80% 414,77% 383,45% 719,43% 253,24% 236,24% 292,35% 147,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...