Visa allt om NEA Mikroelektronik AB
Visa allt om NEA Mikroelektronik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 34 86 190 140 377 635 698 823 738 2 004
Övrig omsättning - - - 19 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -149 -146 -70 6 71 7 -96 60 -54 372
Resultat efter finansnetto -150 -144 -75 5 68 5 -96 50 -61 360
Årets resultat -150 -144 -75 3 58 5 -55 33 -4 256
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 8 15 26 17
Omsättningstillgångar 62 68 204 224 547 843 673 965 828 1 381
Tillgångar 62 68 204 224 547 847 682 979 854 1 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -182 -32 113 187 384 526 521 576 543 547
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 41 41 106
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 216 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Kortfristiga skulder 27 99 92 36 163 320 160 362 269 688
Skulder och eget kapital 62 68 204 224 547 847 682 979 854 1 398
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 95 0 37 76 165 71 169 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 27 0 0 0 13 121 173 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 22 20 0 23 35 103 91 63 68
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0
Omsättning 34 86 190 159 377 635 698 823 738 2 004
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 34 86 190 140 377 318 349 412 738 2 004
Personalkostnader per anställd (tkr) 17 49 97 - 71 60 198 171 242 279
Rörelseresultat, EBITDA -149 -146 -70 6 74 12 -90 65 -40 1 083
Nettoomsättningförändring -60,47% -54,74% 35,71% -62,86% -40,63% -9,03% -15,19% 11,52% -63,17% -%
Du Pont-modellen -240,32% -208,82% -34,31% 2,68% 12,98% 0,83% -13,93% 6,13% -6,21% 26,61%
Vinstmarginal -438,24% -165,12% -36,84% 4,29% 18,83% 1,10% -13,61% 7,29% -7,18% 18,56%
Bruttovinstmarginal 50,00% 89,53% 92,63% 85,71% 76,92% 49,45% 72,35% 90,16% 67,75% 78,74%
Rörelsekapital/omsättning 102,94% -36,05% 58,95% 134,29% 101,86% 82,36% 73,50% 73,27% 75,75% 34,58%
Soliditet -293,55% -47,06% 55,39% 83,48% 70,20% 62,10% 76,39% 61,85% 67,04% 44,59%
Kassalikviditet 211,11% 63,64% 216,30% 608,33% 332,52% 261,88% 417,50% 265,19% 305,95% 200,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...