Visa allt om Westh Idé och Design AB
Visa allt om Westh Idé och Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 179 860 792 752 817 389 2 652 3 638 2 111 3 314
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 567 74 68 42 225 -33 343 -378 27 160
Resultat efter finansnetto 550 74 66 42 225 -34 312 -375 19 162
Årets resultat 318 54 50 30 187 -34 312 -375 18 162
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 4 9 13 21 9 25 36 16 15
Omsättningstillgångar 801 320 276 287 310 172 770 823 2 453 1 069
Tillgångar 1 301 324 284 300 331 181 795 859 2 469 1 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 519 231 207 157 253 66 100 -228 147 319
Obeskattade reserver 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 0 0 0 0 0 0 202 157 0
Kortfristiga skulder 292 93 77 143 78 115 695 885 2 165 764
Skulder och eget kapital 1 301 324 284 300 331 181 795 859 2 469 1 083
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 234 231 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 137 255 116 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 71 94 48 0 0 - 0 93 91 71
Utdelning till aktieägare 394 30 30 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 179 860 792 752 817 389 2 652 3 638 2 111 3 314
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 - 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 179 860 792 - - - - 3 638 2 111 3 314
Personalkostnader per anställd (tkr) 240 383 211 - - - - 334 378 302
Rörelseresultat, EBITDA 571 78 72 50 234 -17 354 -363 34 205
Nettoomsättningförändring 37,09% 8,59% 5,32% -7,96% 110,03% -85,33% -27,10% 72,34% -36,30% -%
Du Pont-modellen 43,58% 22,84% 23,94% 14,00% 67,98% -18,23% 43,40% -40,86% 1,17% 15,05%
Vinstmarginal 48,09% 8,60% 8,59% 5,59% 27,54% -8,48% 13,01% -9,65% 1,37% 4,92%
Bruttovinstmarginal 91,26% 89,53% 72,98% 66,09% 43,45% 18,25% 21,87% 14,93% 49,74% 19,40%
Rörelsekapital/omsättning 43,17% 26,40% 25,13% 19,15% 28,40% 14,65% 2,83% -1,70% 13,64% 9,20%
Soliditet 48,29% 71,30% 72,89% 52,33% 76,44% 36,46% 12,58% -26,54% 5,95% 29,46%
Kassalikviditet 274,32% 344,09% 358,44% 200,70% 361,54% 99,13% 103,17% 43,16% 63,88% 117,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...