Visa allt om Nätts Entreprenad AB
Visa allt om Nätts Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 19 780 18 766 16 190 15 957 12 613 13 294 13 224 16 738 14 190 11 140
Övrig omsättning 568 110 804 - 816 46 345 450 630 274
Rörelseresultat (EBIT) 1 788 959 693 931 1 413 -607 -358 1 416 1 143 429
Resultat efter finansnetto 1 838 675 524 727 1 061 -815 -974 916 829 162
Årets resultat 710 354 38 3 9 1 4 1 0 9
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 490 15 303 15 117 7 231 8 911 11 337 14 070 16 374 12 059 8 332
Omsättningstillgångar 3 294 2 622 3 668 2 837 2 558 1 944 2 226 4 739 2 607 2 818
Tillgångar 18 784 17 925 18 784 10 068 11 469 13 282 16 297 21 113 14 666 11 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 995 585 430 393 390 382 381 377 375 376
Obeskattade reserver 5 150 4 172 3 933 3 447 2 753 1 743 2 559 3 554 2 637 1 810
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 592 7 638 12 351 4 437 6 912 9 485 11 912 12 832 8 944 6 935
Kortfristiga skulder 6 048 5 530 2 069 1 791 1 414 1 672 1 445 4 350 2 708 2 029
Skulder och eget kapital 18 784 17 925 18 784 10 068 11 469 13 282 16 297 21 113 14 666 11 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 441 432 432 432 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 887 5 290 4 682 3 775 3 406 3 178 3 309 3 766 2 840 2 156
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 035 1 836 1 657 1 299 1 073 1 089 1 094 1 413 1 206 927
Utdelning till aktieägare 700 300 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 348 18 876 16 994 15 957 13 429 13 340 13 569 17 188 14 820 11 414
Nyckeltal
Antal anställda 13 12 11 10 9 10 10 10 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 522 1 564 1 472 1 596 1 401 1 329 1 322 1 674 1 419 1 393
Personalkostnader per anställd (tkr) 625 605 588 520 510 479 491 564 450 443
Rörelseresultat, EBITDA 4 742 4 358 3 606 3 877 4 222 2 518 2 990 4 386 3 112 2 332
Nettoomsättningförändring 5,40% 15,91% 1,46% 26,51% -5,12% 0,53% -20,99% 17,96% 27,38% -%
Du Pont-modellen 11,85% 5,99% 4,53% 9,35% 12,39% -3,96% -1,84% 7,37% 8,09% 4,17%
Vinstmarginal 11,25% 5,72% 5,26% 5,90% 11,27% -3,96% -2,27% 9,30% 8,36% 4,17%
Bruttovinstmarginal 98,44% 98,63% 99,13% 94,64% 97,74% 94,46% 97,19% 96,07% 91,65% 93,64%
Rörelsekapital/omsättning -13,92% -15,50% 9,88% 6,56% 9,07% 2,05% 5,91% 2,32% -0,71% 7,08%
Soliditet 26,68% 21,42% 17,72% 29,14% 21,09% 12,55% 13,64% 13,91% 15,50% 15,06%
Kassalikviditet 54,46% 47,41% 177,28% 158,40% 180,91% 116,27% 154,05% 108,94% 96,27% 138,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...