Visa allt om Brissman Fotografi AB
Visa allt om Brissman Fotografi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 636 1 592 1 781 1 607 1 762 1 538 1 102 2 172 2 503 2 613
Övrig omsättning 422 112 129 137 48 126 30 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 514 414 313 150 -445 234 -353 288 525 765
Resultat efter finansnetto 514 424 364 156 -411 305 -368 270 554 711
Årets resultat 312 245 202 74 1 185 2 153 276 349
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 675 589 575 842 991 1 100 1 108 1 649 1 496 1 189
Omsättningstillgångar 1 191 1 076 1 185 696 641 723 356 704 1 072 982
Tillgångar 1 866 1 665 1 760 1 538 1 632 1 823 1 464 2 353 2 568 2 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 837 826 1 081 1 029 956 1 140 955 1 253 1 375 1 189
Obeskattade reserver 395 280 176 85 27 439 367 760 711 554
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 269 116 183 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 634 560 235 308 467 244 142 340 482 428
Skulder och eget kapital 1 866 1 665 1 760 1 538 1 632 1 823 1 464 2 353 2 568 2 171
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 330 421 494 534 461
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 157 549 583 459 495 139 275 410 361 405
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 45 286 246 217 229 202 311 375 350 310
Utdelning till aktieägare 190 300 500 150 0 185 0 300 275 90
Omsättning 1 058 1 704 1 910 1 744 1 810 1 664 1 132 2 172 2 503 2 613
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 318 796 891 804 881 513 276 543 626 653
Personalkostnader per anställd (tkr) 116 435 435 355 378 234 260 328 328 312
Rörelseresultat, EBITDA 548 452 370 221 -366 331 -263 364 595 840
Nettoomsättningförändring -60,05% -10,61% 10,83% -8,80% 14,56% 39,56% -49,26% -13,22% -4,21% -%
Du Pont-modellen 27,71% 25,59% 20,80% 10,27% -25,00% 17,17% -22,61% 12,88% 21,73% 35,24%
Vinstmarginal 81,29% 26,76% 20,55% 9,83% -23,16% 20,35% -30,04% 13,95% 22,29% 29,28%
Bruttovinstmarginal 99,84% 97,99% 98,20% 93,71% 98,35% 97,59% 98,55% 97,93% 97,76% 97,82%
Rörelsekapital/omsättning 87,58% 32,41% 53,34% 24,14% 9,88% 31,14% 19,42% 16,76% 23,57% 21,20%
Soliditet 61,37% 62,73% 68,79% 70,98% 59,80% 80,28% 83,28% 76,51% 73,48% 73,14%
Kassalikviditet 187,85% 192,14% 504,26% 225,97% 137,26% 296,31% 250,70% 207,06% 222,41% 229,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...