Visa allt om Necabo AB
Visa allt om Necabo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 424 427 390 390 367 344 338 340 336 333
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 158 171 57 188 -336 40 152 146 157 158
Resultat efter finansnetto 72 93 -19 106 -407 -32 75 71 73 56
Årets resultat 72 93 -19 106 -329 1 47 40 44 30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 295 2 343 1 853 1 894 1 935 1 976 2 018 2 060 2 103 2 146
Omsättningstillgångar 26 33 38 79 50 83 174 203 196 218
Tillgångar 2 321 2 376 1 891 1 972 1 985 2 059 2 192 2 263 2 299 2 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 330 258 165 184 79 408 407 360 320 277
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 78 119 109 95 83
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 781 1 913 1 550 1 605 1 725 1 421 1 526 1 738 1 738 1 844
Kortfristiga skulder 210 205 175 183 182 153 140 56 147 160
Skulder och eget kapital 2 321 2 376 1 891 1 972 1 985 2 059 2 192 2 263 2 299 2 364
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 424 427 390 390 367 344 338 340 336 333
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 206 213 98 229 -294 82 195 189 200 200
Nettoomsättningförändring -0,70% 9,49% 0,00% 6,27% 6,69% 1,78% -0,59% 1,19% 0,90% -%
Du Pont-modellen 6,81% 7,20% 3,01% 9,53% -16,83% 1,94% 6,93% 6,76% 6,96% 6,68%
Vinstmarginal 37,26% 40,05% 14,62% 48,21% -91,01% 11,63% 44,97% 45,00% 47,62% 47,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -43,40% -40,28% -35,13% -26,67% -35,97% -20,35% 10,06% 43,24% 14,58% 17,42%
Soliditet 14,22% 10,86% 8,73% 9,33% 3,98% 22,61% 22,57% 19,38% 16,89% 14,25%
Kassalikviditet 12,38% 16,10% 21,71% 43,17% 27,47% 54,25% 124,29% 362,50% 133,33% 136,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...