Visa allt om Utkiken i Oskarshamn AB
Visa allt om Utkiken i Oskarshamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 033 2 921 2 234 1 897 1 658 1 363 1 690 2 486 2 151 1 937
Övrig omsättning 223 81 17 13 26 96 82 81 4 79
Rörelseresultat (EBIT) 404 350 573 395 197 -10 113 331 334 219
Resultat efter finansnetto 368 326 573 404 203 -8 110 324 327 213
Årets resultat 125 30 379 260 182 4 162 230 260 155
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 192 1 343 104 137 440 573 687 1 004 945 952
Omsättningstillgångar 1 454 1 065 691 1 458 810 768 635 578 471 456
Tillgångar 2 646 2 408 795 1 595 1 250 1 341 1 322 1 581 1 416 1 408
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 665 540 509 381 1 003 946 1 067 1 025 896 726
Obeskattade reserver 497 330 122 137 86 130 145 256 252 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 872 1 029 0 0 0 0 0 0 38 88
Kortfristiga skulder 612 509 163 1 078 162 265 110 300 231 306
Skulder och eget kapital 2 646 2 408 795 1 595 1 250 1 341 1 322 1 581 1 416 1 408
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 100 80 141 81 83
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 925 831 558 427 409 260 301 243 245 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 351 388 176 99 147 124 155 196 165 146
Utdelning till aktieägare 0 0 0 250 125 125 125 120 100 90
Omsättning 3 256 3 002 2 251 1 910 1 684 1 459 1 772 2 567 2 155 2 016
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 011 974 1 117 1 897 1 658 1 363 1 690 2 486 2 151 1 937
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 409 372 539 564 498 550 595 508 488
Rörelseresultat, EBITDA 555 435 607 530 385 270 430 637 586 473
Nettoomsättningförändring 3,83% 30,75% 17,76% 14,41% 21,64% -19,35% -32,02% 15,57% 11,05% -%
Du Pont-modellen 15,31% 14,53% 72,20% 25,27% 16,16% -0,60% 8,55% 21,00% 23,59% 15,55%
Vinstmarginal 13,35% 11,98% 25,69% 21,24% 12,18% -0,59% 6,69% 13,35% 15,53% 11,31%
Bruttovinstmarginal 71,35% 76,75% 82,05% 80,34% 79,61% 100,00% 86,04% 77,63% 73,36% 72,53%
Rörelsekapital/omsättning 27,76% 19,03% 23,63% 20,03% 39,08% 36,90% 31,07% 11,18% 11,16% 7,74%
Soliditet 39,78% 33,11% 75,99% 30,22% 85,31% 77,69% 88,79% 76,49% 76,09% 66,29%
Kassalikviditet 218,95% 209,23% 423,93% 135,25% 500,00% 289,81% 577,27% 192,67% 203,90% 149,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...