Visa allt om Sandbystrand AB
Visa allt om Sandbystrand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 751 2 534 1 213 438 126 17 502 992 894 465
Övrig omsättning 43 - - - - 16 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 744 1 744 395 -294 -310 -267 -416 -208 -206 -45
Resultat efter finansnetto 1 656 1 802 451 -176 -265 -518 796 -972 -114 11
Årets resultat 825 1 046 451 -176 -265 -331 831 -851 369 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 469 0 990 643 585 1 223 492 1 732 421 5
Omsättningstillgångar 1 614 4 098 776 529 820 531 1 980 683 3 165 3 430
Tillgångar 5 082 4 098 1 766 1 172 1 406 1 754 2 471 2 415 3 586 3 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 653 2 188 1 297 996 1 316 1 706 2 157 1 446 2 387 2 107
Obeskattade reserver 1 019 455 0 0 0 0 187 228 352 994
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 410 1 455 469 176 90 49 127 740 847 334
Skulder och eget kapital 5 082 4 098 1 766 1 172 1 406 1 754 2 471 2 415 3 586 3 435
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 442 660 302 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 450 400 420 362 54 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 175 150 163 143 51 21 162 241 596 99
Utdelning till aktieägare 225 360 155 150 143 125 120 120 90 89
Omsättning 2 794 2 534 1 213 438 126 33 502 992 894 465
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 376 1 267 607 146 63 9 251 992 894 465
Personalkostnader per anställd (tkr) 319 279 293 169 57 - 295 929 911 431
Rörelseresultat, EBITDA 1 795 1 744 395 -242 -215 -172 -321 -113 -158 -40
Nettoomsättningförändring 8,56% 108,90% 176,94% 247,62% 641,18% -96,61% -49,40% 10,96% 92,26% -%
Du Pont-modellen 34,36% 48,07% 25,54% -15,02% -17,00% -14,77% 32,78% -5,59% -3,15% 0,32%
Vinstmarginal 63,47% 77,74% 37,18% -40,18% -189,68% -1 523,53% 161,35% -13,61% -12,64% 2,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,42% 104,30% 25,31% 80,59% 579,37% 2 835,29% 369,12% -5,75% 259,28% 665,81%
Soliditet 67,84% 62,05% 73,44% 84,98% 93,60% 97,26% 92,87% 66,67% 73,63% 82,17%
Kassalikviditet 114,47% 281,65% 165,46% 300,57% 911,11% 1 083,67% 1 559,06% 92,30% 373,67% 1 026,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...