Visa allt om Restaurang W.George & S.Pradhan AB
Visa allt om Restaurang W.George & S.Pradhan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 154 5 294 5 890 5 311 4 055 3 501 2 937 2 527 2 116 1 755
Övrig omsättning 140 - - - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 461 1 164 1 326 1 341 434 494 166 92 399 127
Resultat efter finansnetto 1 460 1 162 1 326 1 340 435 490 158 93 388 107
Årets resultat 904 904 770 735 315 361 173 66 219 97
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 640 127 0 74 149 229 393 303 264 337
Omsättningstillgångar 5 501 4 768 4 111 2 850 1 696 1 226 757 671 506 266
Tillgångar 6 140 4 895 4 111 2 924 1 845 1 455 1 150 973 770 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 575 3 671 2 767 1 997 1 262 946 586 412 370 151
Obeskattade reserver 973 673 673 338 0 0 0 80 80 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 168 0 0 0 0 0 127 0 25 237
Kortfristiga skulder 425 551 672 588 583 508 438 480 294 214
Skulder och eget kapital 6 140 4 895 4 111 2 924 1 845 1 455 1 150 973 770 602
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 621 431 529 348 254 307 226 123
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 530 1 771 1 289 1 260 982 814 865 693 233 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 527 605 659 504 480 320 287 307 148 108
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 294 5 294 5 890 5 311 4 055 3 501 2 937 2 527 2 119 1 755
Nyckeltal
Antal anställda 6 8 9 8 7 6 6 6 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 859 662 654 664 579 584 490 421 529 585
Personalkostnader per anställd (tkr) 344 298 286 267 269 245 219 201 165 152
Rörelseresultat, EBITDA 1 508 1 183 1 400 1 416 513 638 338 219 493 217
Nettoomsättningförändring -2,64% -10,12% 10,90% 30,97% 15,82% 19,20% 16,22% 19,42% 20,57% -%
Du Pont-modellen 23,79% 23,78% 32,25% 45,86% 23,58% 33,95% 14,43% 9,56% 51,82% 21,10%
Vinstmarginal 28,35% 21,99% 22,51% 25,25% 10,73% 14,11% 5,65% 3,68% 18,86% 7,24%
Bruttovinstmarginal 79,55% 80,17% 80,90% 81,57% 76,67% 79,92% 78,72% 80,37% 78,73% 69,52%
Rörelsekapital/omsättning 98,49% 79,66% 58,39% 42,59% 27,45% 20,51% 10,86% 7,56% 10,02% 2,96%
Soliditet 86,87% 85,72% 80,08% 76,82% 68,40% 65,02% 50,96% 48,26% 55,53% 25,08%
Kassalikviditet 1 265,41% 842,11% 594,49% 456,63% 275,64% 226,77% 161,64% 127,08% 151,70% 109,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...