Visa allt om Blue Orange Events and Communication AB
Visa allt om Blue Orange Events and Communication AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 410 420 140 359 608 414 4 136 114 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -99 -3 40 -139 21 78 -10 37 108 -4
Resultat efter finansnetto -100 -3 39 -140 21 78 -15 37 107 -4
Årets resultat -100 -3 39 -140 18 57 -15 26 77 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 62 12 26 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 55 176 168 132 421 288 143 214 161 26
Tillgångar 103 238 181 158 421 288 143 214 161 26
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 94 97 58 163 145 88 103 76 -1
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 52 144 84 100 258 143 55 111 85 26
Skulder och eget kapital 103 238 181 158 421 288 143 214 161 26
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 319 - 196 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 138 - - - -
Löner till övriga anställda 117 256 0 0 371 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 67 0 92 98 50 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 410 420 140 359 608 414 4 136 114 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 410 420 140 359 304 207 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 154 323 - 410 235 123 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -84 2 44 -134 21 78 -10 37 108 -4
Nettoomsättningförändring -2,38% 200,00% -61,00% -40,95% 46,86% 10 250,00% -97,06% 19,30% -% -%
Du Pont-modellen -96,12% -1,26% 22,10% -87,97% 4,99% 27,08% -6,99% 17,29% 67,08% -%
Vinstmarginal -24,15% -0,71% 28,57% -38,72% 3,45% 18,84% -250,00% 27,21% 94,74% -%
Bruttovinstmarginal 57,56% 92,14% 96,43% 89,69% 94,41% 98,79% 100,00% 49,26% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 0,73% 7,62% 60,00% 8,91% 26,81% 35,02% 2 200,00% 75,74% 66,67% -%
Soliditet 49,51% 39,50% 53,59% 36,71% 38,72% 50,35% 61,54% 48,13% 47,20% -3,85%
Kassalikviditet 105,77% 122,22% 200,00% 132,00% 163,18% 201,40% 260,00% 192,79% 189,41% 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...